Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/581

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


576 NOHDRE BERGENHIJS AMT. Ogsaa i K)m(l.SÞ(Zal():z, Fri-9li(Z(ølen, omkring Gþ“ø)z(lals— og Hegge- (l((lsvat)ZZ og i HO)l’72í*)“ld(trZ6)2l-G side(lale er gode beiter. Kvæget er Stedegent og af fjordracen. K r e a t u r l1 old samt fj æ rk r æ i Hornindalen herred 1ste januar 189l: Heste . . 188 Storfæ . . 1 977 Faar . . 2352 Gjeter . 694 Svin . . 300 Rensdyr . 8 HønS . . 485 kEnder . 8 Der sælges noget hornkvæg. Den største l11yI’Sl31’é8kl1l11g, omtrent “l km. lang, ligger 1 den saakaldte Hondalsli mellem gaardene Ratevold og Støver- sten paa nordre side af dalen. Dernæst er der myrStrækninger paa søndre Side me11e1n gaardene Sætren og Tara1dSæter samt TomaSgaard, hvilke er godt skikket for opdyrk11ing. Myrer er der og paa strækningen me11e1n Tara-ldsæter og Seljesæter Samt Mol(lsVor. * Der er nogle torvmyrer, men disse er mindre gode og be- nyttes i liden udstrækning. Der er ikke multemyrer af betydning. Hornindalen har 88 km.2 skog, hvoraf 20 km.2 naaleSkog og 68 km.2 løvskog af birk og or. Skogen er meget væksterlig og bestaar fornemmelig af furu, birk og Or samt hasselSkog. Af træer vokser i herredet: Furu, birk, ener, lySor, haSSe1, asp, rogn, 1ind, alm. aSk, l1eg, vidje og selje er vildtvoksende. Af plantede træer kan nævnes gran, løn, 1ærketræ, ek og bøk. Herredets skoge leVerer nogen kjøbmandslast. BygningStømmer kjøbes ikke. Salg af brændeved er af nogen betydning og af andre Skog- produkter bord, næver og megen tøndestav. i l895 var pr. meterfavn ved: birk kr. 9.00, furu MiddelpriS kr. 5.00 a 6,00, Or kr. 4.00. MiddelpriS i 1895 pr. tylvt bygningStømmer Var almindelig