Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/579

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


574 NORDRE BERGENHUS AMT. Geol0gi. Hornindalen er et gneis11erred med noget granit. Ved Hornindalsvatns østre ende ligger terrasSer indtil en høide af 1O0 meter over havet. Elve. Alle elve i dette herred løber til Horninda1Svat11; dette vaSdrag, Horninda1selv og Eidselv, er før omtalte (bind I, pag. 307). NedslagsdiStrikt: Del af Hornindalsvatn (Eidselve11) 300.8 km.2 I Hor11indalselve11 er 2 mindre fosser, Brattejølet og Døne- foSsen, begge ved Tomasgaard paa søndre side af da1en. Iudsjøer. Efter karterne er der 32 vande, der helt eller delvis tilhører dette herred. De er alle smaa med undtagelse af Hei-nindalsvatn, den største indSjø i det vestenfjeldske. Dette vand strækker sig fra nord i Eid herred øSt1ig, træder kort østenfor Spjutenes ind i Hornindalen med en bredde, der er 2 km. Herfra fortsætter vandet øStnordøstlig, idet det først udvider Sig noget, derpaa indSnævres til 2 km. og udvider sig igjen, saa det 1nel1em stranden ved Navelsaaker og odden mellem Holmø og Skræddervik er 3.5 km. bredt. Herfra gaar en arm af vandet, ]0“øsbzmden, i sydøStlig retning 4.2 km. ind til pladsen MaurSæter, medens hovedfjorden med aftagende bredde fortsætter østlig ind til Horninda1 kirke. Det danner paa nordsiden en mindre bugt ved gaarden 0tredal. Vandets 1ængde, regnet fra Horninda1ens udløb og til Eids- elvenS ud1øb, er 24 km., hvoraf 17.5 km. i Hornindalen og resten i Eid. Vandet har steile, klippefulde bredder. Langs vandet er ikke kjør-evei, derfor foregaar færdsel paa dette. Hornindalsvatns dybde med videre er før omtalt (bind I, side 317). Km.Z’ lBlaavatn ..... . 0.3 Vand ved Kravefjeld . . 0.2 Del af Hornindalsvatn . . 42.7 Del af Grøndalsvatn . . 0.2 HeggedalSvatn . . . . 0.6 Øvrige 27 ferskvande ........ O.9 Sa-mlet areal af ferskvand 44.9