Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/577

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


572 NORDRE BERGENHUS AMT. Af herredets samlede areal, 370.3 km.2, er: Fastland ...... 370.2 km.2 Øer: . 7 Smaaøer .... . . . 0.1 » Herredet deles ved H0r11Ì11dalSVHtl1, Horninda1en og den fra Kjøsbunden mod sydøst gaaende da1, der fører ned til Indvikfjorden. Landet paa HornindalsVatns sydside, begrænd- set i øst af Kjøsbunden, har fra Holme og sydover til Eid grændse steilt fald mod Hornindalsvatn, ved hvis bred der paa denne Strækning kun ligger 2 gaarde og 4 p1adse. Søndenfor gaarden Rongnes, paa grændsen mod Indviken, ligger Gllitteregge)e, 1272 m., hvis østskraaning grændser til Hol- meskaret, der fører over i Tvinnereimsdalen i Indviken. Nord- skraaningen af Holm(åf)“eld og Bla((jÍjeld i Indviken kommer ind i l1erredet. Strækningen, som begrændses i vest af Kjøsbun- den og i nord af Hornindalsvatns østlige del Samt Hornindalen, gaar mod syd over iIndviken og mod øst over i Sunnelven herreder. Paa herredsgrændSen ligger det trigonometriske punkt Gule- kop, 1246 m., og HOZt8)2;f).8Z(Y, 1394 111.; fjeldet falder mod Kjøs- bunden, Horninda1sVatn og Horninda1en Samt mod Kmø(Z—S“(lalen. Denne dal, der fra Nygaard gaar ind mellem 1S‘eZ)“esethomet, 673 m., og Kravej)el(Z, l345 m., paa Vestsiden og Moldsvoɔ“Zzoø”net, 824 m., og HOZt6)lj).Gl(Y6t, 1394 m., paa østsiden, ender ved Kirkenibbens nordskraaning. Det er en trang, tildels myrlændt sæterdal, i hvilken Km1ds- dalssætrene 1igger. Hoɔ“—)2iɔ2dale)Z gaar fra Hornindalsvatns østlige del først et kort Stykke nordlig med en bredde af ca. 1 km., bøier ved gaarden Litlestøl næsten østlig med ikke betydelig stigning; den har dyrket dalbund og er tæt bebygget indtil gaarden Ratevold; her bøier da1e11 mere nordlig og gaar ved gaarden Liden (Støver- sten) og Moldsvor over i den øvre del af Nibbedalen i Sunnelven herred. Ved Moldsvor gaar en trang sæterdal sydøstlig mellem Moldsvorhornet, 824 m., og Rørhusnibben, 1048 m., paa grændsen mod Sunnelven. Der er endel gaarde og p1adse ved Hornindals- vatn og sætre paa de mod vandet vendende fjeldsider. Landet paa nordsiden af HornindalsVatn og Hornindalen har de største høider paa herredsgrændsen. Horndals)”okken, 1 588 m., ligger paa grændsen mellem dette l1erred, SunnelVen og Hjørundfjord. Sydligere paa herreds- grændsen følger toppen Lie)rfJeld, 1233 m.