Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/576

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


HORNINDALEN HERRE1). 571 Afstanden fra skydsstationen Staareimsvik i Eid er til: Ti11ands. Ti1vandS. Beta1es for. Nordj)“o-rdei(l i Eid . . 15 km. 15 km. Smørdal i Eid . . . 15 » 15 » Daviken i DaViken . 12 km. 12 » Bryggen i Rugsund . . 2O » 20 » HestenesøW—en i Gloppen . 20 » 2O » Eid herred er delt i 13 Skolekredse med 522 under- visningSberettigede børn, 9 1ærere, 2 1ærerinder. (1895.) Den ved Skatteligningen i 1894 antagne formue udgjorde kr. 1 619 500.00; den udlignede herredSskat kr. 13 175.00. Hei-nindaIen heri-ed. Hornin(lalen heri-ed (370.32 km.2, i 1891 1 650 indbyggere, i 1900 1 61O indbyggere) indbefatter Hornin(lalen hovedSogn. Her- redet er et lensmandsdistrikt og et thing1ag. Herredets gamle VaVn Var Hornyn;jadalr. Herredet ligger paa begge sider af Hor11inda1svatn og Horninda1en, og det naar ikke frem til haVet. Hornin dal 11ovedkirke ligger noget østenfor herredetS midte Ved HornindalsVatns østende under nordlig bredde 61O 58‘ 28“ og under 1ængde vest for Kristiania 4Ó 11‘ 49“. Herredets største udstrækning fra nord mod syd er 19 km. og fra øst mod Vest 32.6 km. Hornindal herred omgives af: Volden, Hjørun(ljÍjord, Samm- elven, Stryn, In(lviken, Gloppen og Eid herreder.