Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/575

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


570 N0R1)BE BEP.GENHUS AMT. Vei fra h0vedvei ved HaLfsaas over Hanebrekke og ned paa hovedveien igjen ved Ifielmeland. Vei fra h0vedvei ved Haugen opover dalen og ind paa hoved- vei ved Tjørsfa(l. Fra hovedvei ved Hauge)2 gaar vei over Løken og ned til fjorden. Rideveie (fodStier). Fra SZ(l(l)’8í))lS(8t(’Y’ gaar sti op- igjennem dalen over Fansæter og paa Blaafjeldets østside ind i V arm elven. Vei fra bygdevei over Lev(lal og til Storesætervatn, herfra gaar en vei paa Vandets Vestside og ligeledes paa A1flaatevatns vestside og ind i Vol(len, og en anden vei gaar paa Vandets øst- side til Sage sæter. ‘ Fra denne sæter fører en vei opigjennem dalen paa elvens vestside og Movatns vestside og ind i Volden og en anden vei paa elvens øStSide og Movatns øStside opigjennem R1indalen og ind i Vo1den. Afstanden fra Skydsstationen Nazøstdal i Eid er til: Ti11andS. Ti1vands. Beta1es for ÄÝO)’(].jjOV’(l(’“i(Z i Eid . . 10 km. 8 km. Smø1)“(Zal i Eid . . . lO » 10 km. Bryggen i Rugsund . 25 » 25 » Daviken i Daviken . . . 17 » 17 » Afstanden fra skydsStati0nen Sum-(lal i Eid er til: Ti1vandS. Beta1es for. 2Vaustdal i Eid ..... 1O km. 1O km. Nor(Yj)“ordeid i Eid . . . 15 » 15 » SØ)2(Z)”’(3 Birke(lal i Volden . 11 » 14 » Afstanden fra SkydSStationen Nor i Eid er til: Ti1landS. Ti1vands. Beta1es fOr. G)“ø(les i Horni11dal . 25 km. 25 km. ](jø.sïiHorni11(la1 . . 28 » 23 » .cVO)‘’(Z;ZÏjO)’(Z6íd i Eid. . . 7 km. 7 » Afstanden fra skydsstationen Nor(Zfjor(lei(l i Eid er til: Ti11an(ls. Ti1vands. Beta1es for-. Nor i Eid . . . . 7 km. 7 km. Naustdal i Eid . . 1O » 8 km. Smørdal i Eid . . 15 » 15 » M