Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/574

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest“ EID HEHHE1). 569 Man byggede en ny kirke; denne kirke blev i 1849 ombyttet med den nuværende, som er den eneste, som har orgel i N ordfjord. Staareim kirke er en langkirke af tømmer, opført 1864, med 35O siddepladse; den ligger paa EidsfjordenS nordbred paa østsiden af Staareimselven paa gaarden Staareims grund. Stoj’reims (i kongesagaerne Stoðreim) kirkja var Staareim annekSkirkeS gamle navn. Den er nævnt som kapel under Eid. Den synes at være brændt 1337 eller 1338. I det 17de aarhundrede var Staareim kirke en almindelig langkirke med kor, taarn og vaabenhus. — Denne kirke blev i 1864 ombyttet med den nuVærende. Universitetes oldsagSam1ing har en jernnøkkel, hvis haandtag er dannet af en dørring med reSt af runeindSkrift, Og som efter .4. ZlIørCh, til hvis samling den har l1ørt, skal have hørt til et ødelagt kapel i Eid præstegje1d. Legater. Eid kirke fik før 1370 følgende gaver: af Arne Keyk 2 thveite1eiger i Røynestrand, af Baa)“(l Rotvin 1Z2 1naaneds- matebol i Vædvik og af Solveig Elli)zgs(latter IZ2 maanedsmatebol i Faleide. Hove dveie. Fra Staareim kirke er hovedvei langs kysten til Naustdal, den bøier her opigjenne1n Hjelmelandsdalen, fortsætter paa elvens vestside og gaar noget østenfor Sævlandsæter ind i Volden herred. Længde 18.5 km. Fra Rysten ved forannævnte vei gaar hovedvei langs —fjorden ind til Nordfjordeidet, herfra opover Eidsda1en, idet den paSserer over paa elvens sydside ved Skibenes og fortsætter til nord ved Hornindalsvatn. Længde ]5.5 km. Den samlede længde af herredetS hoVedveie er saaledes 34 km. Andre rodelagte kjøreveie. Fra Eid kirke Ved hovedvei fører rodelagt bygdevei langs EidselVens nordside til Moen og videre over Vevik paa Hornindalsvatns nordStrand til Aasebøstøl; herfra gaar den over AaSebø ind i Hm-nindale)1 herred. Fra Moen fører bro over til hovedveien. Længde 15.5 km. Fra nord ved hovedvei fører rodelagt bygdeVei langs Hornin- dalsvatn til Ska-usæter. Længde 3.5 km. Rodelagt bygdevei gaar fra Hemdei(lsnøste)Ze over landtungen til Hundvik. Længde 4.5 km. Den samlede længde af herredets rodelagte bygdeveie er saa- ledes 23.5 km. Andre kjørbare veie. Vei fra Staare‘im til Staareim- sæter. Vei fra hovedvei Ved 2I[yrol til Remme.