Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/570

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


EID HEnBE1). ð65 Gje11nen1snitlig avling paa l1ovedbruget: l8.2O hl. byg, 33.6() hl. havre, 163.80 hl. poteter. 3 husmandspladse med tilsammen 0.5 l1a. indmark. Samlet huSdyrho1d i 1891 var: 2 l1este, 12 storfæ, 8 faar-, 4 Svin samt 22 høns. Samlet udsæd i 1890 Var: 4.2 bl. byg, 9.8 hl. havre og 28.6 bl. poteter. Til kjøkkenhavevækster an- vendtes 1 ar. Den berømte matematiker J[6l)’l.2(—S Sophus Lie var født den 17de december 1842 paa Nordfjordeidet, hvor hans fader Johan Herman Lie dengang var præst Sophus Lie var professor ved universitetet i Kristiania fra 1872—-1886, derefter professor i Leipzig fra 1886—1898, da han atter overtog profeSsoratet i KriStiania. Han døde her den 18de februar 1899. ChejÎ9gaa)—(len ()snes (()usne.sy i Eid sogn skylder 11.35 mark. Husdyrhold i 1891 Var: 2 heste, 3 Storfæ, 2 Svin Samt 6 høns. Udsæden i 189O Var: 2.2 l1l. havre og 6 hl. poteter. Til kjøkke11— havevækster anvendtes 1 ar. Gjerde og ()snes tilsammen af skyld 21.38 mark ligger i Eid hovedsogn. Det hele brugS samlede husdyrhold i 1891 Var: 3 heste, l9 storfæ, 2 faar, l1 Svin samt 9 høns. Samlet udsædi 1890 Var: 9.4 hl. byg, l0 h1. havre og 31.5 hl. poteter. Til kjøkkenhavevækster anvendtes —5 ar. Følgende 23 gaarde har i n1atrikulskyld mellem 5 og 8 skyldmark. I Eid Sogn: Nor af skyld 5.95 mark, har 2 husn1andspladse. Bjørlo (5.77). Roti (5.9—5). Løken, udtales Løkja (5.4O), 3 huSmandspladse“. Naust(lal, skrives almindelig 2Vøstdal (5.89). Myklebostad (5.15), l husmandsplads. ]VIyklebostad (5.45), 1 huSmandsplads. Mykle- bostad (5.03), l husmandsplads. Myklebo-Stad (6.46). Myklebosta(l (6.27), 2 husmandspladSe. Alsaaker (7.1O), 1 husmandsplads. x1lsaaker(5.98). Levdal, skrives almindelig Le;fllal (5.48). De-vdal (5.01). Levdal (6.67), l husmandsplads. Ve-vWik, skrives almin- delig Vedvik (7.52), 2 husmandspladse. Vevik (7.52), 3 husmands- pladse. I Staarein1 Sogn: Lund (5.15), ] husmandsplads. Hø“i)?es, øvre (7.44) Høine-S—. øvre (5.15). Høines, nedre (5.15). Ra(fshol, ne(l)“e (5.8()). Staare“im, skrives almindelig Storeim (5.22), 2 husmandspladSe. 113 gaarde har en matriku1skyld mellem 33 og 5 Sky1dmark. Matrikulskyld mellem 1 og 3 skyldmark har 162 brug og under 1 skyldmark 34 brug. Staareim, gammelt navn Stoðre“im eller Stoj)Ý—ez’ms var biskop Niko- laus’s fædrenegaard, idet hans fader Arne boede paa St-aareim. Han