Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/571

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


566 NORDRE BEHGENHUS AMT. var gift med fru Ingerid, datter af Ragnvald, en søn af den svenske konge Inge Steinke1søn. Hun var først gift med den danske prins Henrik Skatelær, med hvem hun havde flere børn, saaledes sønnerne Magnus og Buris. Henrik faldt i slaget ved Fodevik 1134. Hun havde rømt fra sin første mand med en, som hun syntes bedre om, og Henrik opdagede hendes opholds- Sted, og hun maatte finde sig i at vende tilbage til sin ma-nd. Efter sin mands død kom hun til Norge, hvor hun vandt Stor indflydelse, men fik det ord paa sig, at hun var løs paa- traaden. Sit andet ægteskab indgik hun med Harald gi1le, straks efterat denne var bleven enekonge i Norge, med hvem hun kun havde sønnen Inge (Krogryg). ø Da Harald gi11e blev dræbt i Bergen 1186 af Sigurd slembe, drog Ingerid til Viken, hvor hendes unge søn, der var opfostret hos den anseede lendermand Aamunde Gyrdsøn, blev tagen til konge. Kongebarnet var med i slaget ved Minne, hvor ThjoStulv Aa1esøn bar ham i sin opkiltede kappe. En stund efter Harald gilles død indtraadte Ingerid i det tredje ægteskab med den anseede og høviske lendermand af trønderæt Ottar’Birting. Dette ægteskab var barnløst. Formyn- derskabet for kong Inge blev —nu overladt til Ottar, da baade Aamunde Og ThjoStulv rimeligvis var faldne fra. En kvæld an- tagelig i 1146 blev ()ttar dræbt i Nidaros, da han gik i kirke for at høre aftensang. Efter 0ttar Birtings fald blev Aamund Dreng, en søn af Kyrpinga-Orm paa Stødle, kong Inges fosterfader, og det er muligt, at kong Inge og Ingerid for det meste har opholdt Sig i Gulathingslagen, fornemmelig da i Bergen. Dronning Ingerid indlod sig i kjær1ighedsforbinde1Se med Ivar Sneis, som man forresten ikke kjender noget ti1. Med ham havde hun en uægte søn, den saa berømte Orm Kongsbroder, som faldt i slaget ved iFimreite i Sogn. Nu indtraadte Ingerid i det fjerde og sidste ægteskab med den anseede lendermand Arne paa Staareim i Nordfjor(l. Med ham havde hun sønnerne Inge, Nikolaus og Filip af Herdla; den berømte biskop Nikolaus Arnesøn er født antagelig omkring 115O, og omtales først i slaget paa Ilevoldene l180, da han deltog paa hek1ungernes side; Filip af Herclla faldt i samme slag. Datteren Margreta var først gift med Bjørn Bukk og Siden med Simon Kaaresøn. Paa Harald Haarfagers tid blev Fjordekongen Vemund paa Naustda1 overfaldt af Ragnvald Mørejarl fra Søndmør og inde- brændte med 9O mand (kfr. bind I, pag. 790). Eiliv af Naustdal har boet paa Naustdal i Søndfjord.