Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/562

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


Hm HEBBE1). 557 nindalsvatn er tæt bebygget, hvorimod Isefjordens og HundvikS— fjordens strandside er saagodtsom ubeboet. Der er faa Sætre. Landet nordenfor Horninda1svatn, Eidsda1e11 og det indre af Eidsfjorden og i vest begrændset af Hjelme1andsdalen har i den nordøstlige del paa gi-ændsen mod Volden Helsethornet og Skarhorn-et. Den øvre del af Stigs- dalen kommer ind i herredet og er en fortsættelse af Birkedalen i Volden; Rindalen, der ligeledes kommer ind fra Volden, gaar i sydveStlig retning om Movatn og Langevatn og for(—mer sig med Stigsda1en ved He1sethornets sydende. Paa herredsgrændsen mod Horninda1en ligger Kviteggen, 1 118 m., og Lovmanden, 847 m. Fjeldsiden sænker sig mod Rindalen og skaret, der fører over til Levda1 i EidSda1en ved Hornindalsvatns vesten(le, medens den falder steilt mod dette vand. Vestlig ligger toppene Saaten, 9l6 m., og toppen vestfor Myklebostad sæter, 897 m. Fra Eidsdalen gaar op Z[j6ZZ(3S(6l(8V’(Z(tZ(37l paa østsiden af Rinde- horn, 637 m., Alsaake1W—sæter-dalen; paa dette fje1ds vestside og Myklebostadsæterdalen1 op under Saatens østskraaning. Fra Tippesæter og Sæv1andsæter i den øvre Hjelmelandsdal gaar to smaadale mod Saatens nordskraaning. Ei(ls(lalen har, som nævnt, en temmelig tæt bebygning; paa Horninda1svatns strand er kun 3 gaarde. I:Øelmelandsdalen gaar fra Naustda1sgaardene ved Eidsfjorden nordøst1ig og fører gjennem et ca. 4O0 m. høit skar over mod Birkedalen i Volden; i den nedre del indtil Smørda1 er en tæt bebygning af gaarde og pladse; længere op er flere sætre. Landet vestenfor Hjelmelandsda1en, paa syd- siden begrændset af Eidsfjorden, er gjennemsat af Staareimsdalen, Som fra Staareim kirke gaar nordlig og over Bauvatn staar i forbindelse med Steinvikdalen i Volden. Noget søndenfor herredsgrændsen ligger Sten-eggen, 982 m., Kaldakloven, 879 m., og Hajsaas-t?(x-)r“(le)z, 1 O1O m.; fra de to først- nævnte fjelde samt fra den østenfor i Volden liggende Løsureg falder fjeldSiden mod den øvre Hjelme1andsdal Samt mod Hør- staddal, der gaar nordlig fra Hjelmelandsda-l. Fra gaarden Ha-fsaas ved fjorden gaar den trange og tæt bebyg- gede Remmedal, ca. 4 km., mod nordøst i retning mod Hafsaasvarden. Vestenfor Staareimsda1en støder landet mod nord til Volden og Vanne1ven og mod vest til Davikens fje1de. Paa herredsgrændsen ligger Lamdevar(len, 792 m., toppene over Fan sæter, 825 m., og Blaajjeld, 916 m.