Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/563

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


558 NoR1)RP: B1—:RGENHUS As1‘r. Der er en tæt bebygni11g i Hjelmelandsdalen og Remmedalen, ligesom om Staareim kirke Der er kun faa sætre. Geologi. G11eiS med granit er de herskende bergarter. Foran Hornindalsvatn, mellem dette og Eid, ligger terrasser. (Kfr. bind I, pag. 3l7.*) Nedslags(listrikter. Km.2 Del af Hornindalsvatns &EidSelvens) vaSdrag . 108.() Hj e1melandselve11 ........... 42.2 E IV e. HOl“’W)l“’í)lV(Z(“lZ—5’“()(lt‘Il-S’ vas(lrag eller Eidselve)2 er før beskrevet (bind I, pag. 307). I—I)elmelandsdalselveH kommer fra et lidet tjern paa nord- siden af Saaten, gaar i nordvest og danner et tjern, hvorfra den fortsætter til Sævland sæter. Her bøier den i østlig retning og løber mellem myrede bredder, optagende nogle mindre tilløb, til henimod gaarden Smørdal, hvorpaa den sydvestlig gaar til Hjelmeland, herfra i syd til Bjørhovde og igjen i sydvest, indtil den forbi Løken falder i Eidsfjorden. Over elven fører en bro øst for Tjørstad og en øst for Bjørhovde. Remmedalselven ko1111ner fra Hafsaasvardens Sydvestskraaning, løber ned igjennem Remmedalen og falder forbi Ha-fsaas ud i fjorden. Over den fører en b)—o ved denne gaa-rd. Staar-eimselven gaar fra Løisengvatns vestende i sydvest1ig og sydlig retning, idet den optager nogle mindre ti11øb, til Fan sæter, derpaa i sydøst til Sagruset sæter og videre ned igjennem dalen i sydlig retning, indtil den forbi Staareim kirke falder i fjorden. Over den fører vestenfor kirken en bo-o for bygdeveien. Stigedalselven kommer fra Volden ind i dette herred paa øst- siden af Skarhornet, danner 3 smaa tjern i den øvre Rindal og derefter Movatn samt kort nedenfor dette Langevatn, hvorpaa elven med ringe fald løberi sydvestlig retning indtil Bakke sæter, hvor den danner et lidet tjern og derpaa Storesætervatn. Fra dettes nordVestende gaar elven nordvestlig, danner AlflaateVatn og gaar kort nordenfor dette vands veStende igjen ind i Volden. Fos S e r er: Kviefossen ved Eidselvens begyndelse Ved Hornin- da1svatn.