Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/561

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


556 NoR1)BE BEBGENHUS A1v1T. Hid heri-ed. Eid herre(l (252.4O km.2, i ]891 3121 indbyggere, i 19OO 3 213 indbyggere) indbefatter Eid h()vedsogn og Staareim anneks. Herredet er et 1enSmandsdistrikt og et thinglag. Herredets gamle navn var: Øygi. Herredet ligger paa begge sider af Eidsfjorden og dens fort- sættelse Eidsda1en og ligesaa paa begge Sider af den vestlige del af Hornindalsvatn. Eid hovedkirke ligger ved Eidsfjordens bund under nordlig bredde 61Ô 54‘ 41“ og under 1ængde vest for Kristiania 4Ó 44‘. HerredetS største udstrækning fra nord mod syd er 15.8 km. og fra øst mod vest 30 km. Eid heri-ed omgives af følgende herreder: Vam2elve)2, Vol(len, Hornin(lalen, Gloppen og Daviken. Af herredets samlede areal, 252.4 km.2, er:‘ Alt fast1and ..... 252.4 kn1.2 Ved Eidsfjorden, Eidsdalen og Hornindalsvatn deles herredet. Landet Søndenfor Eidsfjorden, Eidsdalen og den nedre del af Hornindalsva-tn er en del af den halvø, der strækker sig mellem Eidsfjord og Hundviksfjorden. Østlig langs grændsen mod Gloppen, ligger Sagetænderne. 1017 m., Svardalsníbben (Troldn-yken), 910 m., og nogle andre toppe af omtrent samme høide. Fra Tro1dnyken gaar herredsgrændsen Sydvestlig ud i Hund- viksfjorden, og halvøen mellem denne og Eidsfjord tilhører paa et stykke dette herred i sin hele bred(le. Her naar Taklokollen 571 m., omtrent midt mellem begge fjorde; fjeldsiderne mod begge fjerde er temmelig steile og ligesaa mod det skar, hvor- igjennem veien fra Hundvik til Hundeide fører. Vestenfor naar Mø“rke.9eWeldet 722 m., det falder med temmelig steile sider mod fjorden. Ei(ls-dalen gaar fra Eidsfjordens bund, ca. 1.5 km., med jevn og ikke sterk stigning til Hornindalsvatn; der er tæt be- bygning af gaarde og pladse. Ogsaa Eidsfjordens strandside samt den nedre del ved Hor-