Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/560

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


DAVIKEN HER RED. Afstanden fra skydsstationen Bryggen i Daviken er til P. g V Ti11ands. TiIVå111(1S. Beta1es fo Naustdal i Eid . . —— 25 km. 25 km Daviken i Daviken . — 8 » 8 » RagsZmd i DaViken. —— 6 » 6 » ()ldei(let i Rugs1111d. — 17 .“ 17 » Moldøen i VaagSø . —— 18 » 18 » Tue i Va11nelven . 19 km. 19 “I

— Y—N

til Afstanden fra skydSStationen Rugsem(l i Daviken er ’1’i1vandS. Be-tales for. Daviken i Da-viken . . . 11 km. 11 km. Bryggen i Daviken . . b » 6 » Moldøen i Vaagsø . . 14 » l4 » Oldeidet i RugSund . . 11 » 11 » Afstanden fra Skydsstationen ()l(lei(let i RaugSund er til Ti1vands. BetaleS for. Rugsun(l i Rugsund . . l1 km. 11 km. BW“yggen i Daviken . . 17 » 17 » Moldøen i Vaagsø .... 7 » 7 » Smm““havn i Bremanger . . 3O » 30 » Afstanden fra SkydSStatione11 2IZIol(løe)z i VaagSø, Se1je, Ti1VandS. Beta1e-S for. Old“pi(“lef i RugSund . . 7 km. 7 km. Rug8AuØ2(Z i RugSund . . 14 » 14 » B)”yggen i Daviken . . 18 » 18 » Osmundvaag i Hove . . 8:) 8 » Drage i Hove. . . . . 22 » 22 » 555 O O er til O O Afstanden fra Skydsstatio11en Dav“ike)z i Daviken er til ’I’i1vands. Beta1es for. Naastdal i Eid. . . . 17 km. 17 km. Rugs-und i RugSund . . 11 » 11 » Bryggen i Rugsund . . . 8 *) 8 » Daviken herred er delt i 19 sko1ekredSe med 554 under- visningsberettigede børn, 9 lærere og 1 lærerinde. (1895.) Den ved Skatteligningen i 1894 antagne formue udgjorde kr. 1186 800; den udlignede herredSskat kr. 13 239.