Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/559

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


554 NORDRE BERGENHUS ‘mT. Paa Midgjel(l stod før et 2 alen høit ste11kors, Som er bragt til Bergens museum. Der har været bautastene paa Reknes og paa El(le. Daviken kirke er en 1angkirke af tømmer, opført l885, med 700 siddepladse; den ligger paa ytre Daviks grund paa Da- Viksbugtens vestbred. Prækesto1en er meget gammel, godt vedligeholdt og med mange eiendommelige udskjæringer. Af ma1erier findes kun et portræt af kirkeeier Peder Tonning fra det attende aarhundrede. Da-z;ika kirkja var Daviken hovedkirkeS gamle navn. Præste- gje1det var tidligere residerende kapel1ani under Eid; det blev skilt derfra Ved reSkript a-f 6te juni 1740. Rugsund kirke er en langkirke af tømmer, opført 1838, med 3O0 Siddepladse; den ligger ved Rugsundet paa fast- landet. RugsZzmds kirkja Var Rugsund annekskirkeS gamle navn. Egen præst er nævnt. Aa1foten kirke er en 1angkirke af tømmer, opført 1678, med 14O siddepladSe; den ligger Ved AalfotenfjordenS bund paa gaarden Myklebostads grund. ()lm;f(ita kirkja var Aa1foten annekSkirkes gamle navn. H o v e dV eie. Fra Bryggen ved Nordfjord udgaar over Nord- fjordeidet til Vannelven en i 1864—66 anlagt hoVedvei. Maksi- 1numSstigninge11 er paa opstig11ingen fra Bryggen 1: l3 og ellers l: 15. Kjørebredden er 3.5 og 2.Ö m. Broer er: No-re bro, 7 u1. 1ang, Nonne bro, 12.Ö m., bro ved Haugevatn, 7.ð m., og en ved Trovatn, 4 m. Veiens længde inden Daviken herred er 8.5 km. Fra Brygg-en gaar vei langs sjøen forbi Totlands nøster op gjennem Rimstadda1en til Rimstad bro under gaarden Rimstad. Længde 2.9 km. Fra sjøen paa østre side af Kjøllesdalselven gaar vei til gaarden Bugjerde. Længde 3.3 km. Fra gaarden Vik i Aalfoten gaar vei langs sjøen forbi Sigde- stad til gaarden Førde. Længde 5.7 km. Samlet 1ængde af herredetS rode1agte veie er ca. 20.4 km. Andre rode1agte kjøreveie. Bygdevei gaar der fra Daviken kirke og fører indover langs stranden. Længde 1 km. Andre kjørbare Veie. Vei fra sjøen op igjennem dalen til Gjeisda1. Ridev ei e (f o d Stie r). Gjennem El(lei)ikei(let, Nordpo1leidet og Berstadeidet fører stier over i SeØe herred Fra Hemeøen fører sti til Sande ved Nordgalen i Bremanger.