Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/551

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


546 NORDRE BERG1—:NHUS An1T. Fra Skatestrømmens vestende fører seilløb over i Nordfjorden paa begge sider af Risøen; det vestre 57 meter og det østre 21 meter dybt. J ordsmonet er paa fladt land almindeligst myrjord og derunder sa-nd, sandblandet ler og tildels rent 1er. Enke1tvis, f. eks. i E1devik, er der under et noksaa dybt myr1ag skjæl- mergel. Ellers er der aur, Sand, sandb1andet ler og sandb1andet myrjord. Arealet er saaledes udnyttet: Ager . .... . 3.2 km.2 Eng . . . l2.9 » Ager og eng .......... . . . 16.1 km.=’ Sk0g .............. . 85.0 » Udmark, snaufjeld, indsjøer, myr, sne, is . . . 552.9 » 654.0 km.2 UdSæd og avl pr. maal Samt foldighed: (’dsæd pr. 1naal. Av1 pr. 1naal. Foldighed. Byg . . . 40 liter 2.00 hl. 5 B1andkorn . . 4O » 4.()O » 4.5 Havre . . . 13O » 5 .2O » 4 Poteter .... 280 » 16 .80 » 6 Græsfrø dyrkes ikke i almindelighed. Ikke meget nyland er opryddet i Senere aar. Dyrkning af korn er aftaget lidt. Her fandtes 1 Slaamaskine i 1895. HerredSstyre1sen har angivet værdien af 1 maal jord til kr. 70.00 og omkoStningerne ved dyrkningen af 1 maal til kr. 50.00. At kornet fryser, før det bliver skaaret, hænder meget sjelden selv paa de gaarde, der ligger høiest, som Nave, Fagerli, Ervik- sæter, Ravne[jeld, Blaali og Eikaas. Der er ingen større udyrkede strækninger særskilt egnede til dyrkning, dog forekommer der næsten i enhver bygd en del ud- mark nær hjemmebøen, som egner sig til opdyrkning. Særlig er dette tilfælde i Berle, Maurstad, Rimstad og i et par mindre dal- strøg i Aa-lfoten. Ved sænkning af et vand i Rimstaddalen vilde forholdsvis betydeligt dyrknings1and indvindes.