Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/550

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


DAVlKEN HEHnEI). 545 et kun 250 meter bredt sund gaar ind 6 km. nordøst1ig og 11ordvestlig. I indløbet er ved lavvand kun 3 meter vand, men dybden tiltager indover og er henimod bunden 47 meter. Noget sønden- for gaarden Indre Haeøge er her ankerplads temmelig klos under land paa 13—18 meter vand og Sandbund. Vaagen paa fjordens østside er ca. l.2 km. 1a11g og gaar ind til gaarden Vingen. Bortnepollen straks søndenfor Marøen er ca. 8 km. lang og gaar ind til Bortne. Anker— og stoppepladse er: Ved He)møen kan ankres paa 3 forskjellige steder. Straks paa østsiden af Holneset paa øens sydøstside kan ankres paa 21—- 23 meter vand, Stenbund. Ankeret sættes omtrent 56 meter fra 1and. Smaafartøier ligger bedst ved at hale k1os ind til landet og fortøie for og agter 1nel1em de i fjeldet satte ringe; der er kun plads for etpar smaafartøier. I Holnesviken paa Vestsiden af Holneset kan ankres paa 9—-11 meter Vand; græs og Sandbund. Man sætter ankeret straks uden- for bugten. I sundet mellem Hennøen og Skjæret ved dennes østpynt er ankerplads for smaafartøier paa 6 meter vand; der er fortøiningsringe. Ma“)—ø havn paa nordøstsiden af øen er en ret god ankerplads- for etpar mindre fartøier med 21—28 meter vand, ujev11, stenet bund, fortøiningsringe. Ankeret sættes midt paa haV11en mellem begge odder; udenfor linjen mellem disse er grunden hurtig af- gaaende; man kan hale klos til land. Mellem Ka-lveho1men og Rugsundø er ankerplads for smaa- fartøier, 7.ö-—9.ð meter vand, Sandbund. Havnen eller Salomonshav)Z er ankerplads for smaafartøier, 11 meter vand, sandbund, fortøiningsringe; der er kun plads for 3—-4 fortøiede fartøier. Ha-vnen er meget udsat for fal(lvi11de. Mellem îZ)’uveholmen og Rug.S“1zmdø er en ret god stoppepladS for smaafartøier, l0 meter vand, sandbund, fortøiningsringe; man ankrer bedst mellem disse. Skatestrømmen er Ofte vanskelig at passere, dels paa grund af sterk strøm, dels paa grund af voldsomme kastevinde især med sydøst1ig vind. Strømmen løber ved roligt veir ind med ebbe og Skifter ved vel halvvokset vande. Under krydsning mod strømmen har man stoppepladse ved ])“uveholmen, Nygaardsvik (noget vanskelig adgang)ɔ ved Kalve- holmev, Havnen samt ved Bremangerl(mdet omtrent 41Z2 kabellængde vestenfor K1ubbehusene.

35 — Nordre Bergenhus amt II.