Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/549

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


544 NoP.1)BE BERGENHUS AMT. Fra Isenes gaar Eids)îjorden i østlig retning ind i Eid, medens hovedfjorden bøier i sydøstlig retning under navn af eIsefjord til mellem Jelsnes og Krokenes. Denne fjords bredde er mellem Isenes og Havnnes 1.5 km., hvorpaa den udvider sig noget, men indknibes ved JelsneS til 1.4 km. og har her en dybde af 376 meter. Under navn af Hund-viksjjord bøier den nu med noget tiltagende bredde nordlig og gaar ind i herrederne Eid og Gloppen. Fra Jelsnes gaar i sydveSt1ig retning Aalfotenflord med en bredde af omkring 1 km. til øst for gaarden SigdeStad, hvor den indknibes til 0.4 km.; indenfor udvider sig Førdepollen, der gaar ind til gaarden Førde. I den her nævnte fjordstrækning er der ankerpladse: paa nordSiden, vest for Storø, mellem Flaatø og landet med 15 meter vand, inde i Maurstadbz(gte)a og ved gaarden Hans og paa sydsiden: i Daviksbugten med 7.5 meter vand, ved De-mbestein, ved Rene og i Aalfotenfjord ved Vik og Sigdestad samt ved Førde i Førdepollen. Mellem Bremangerø og Husevaa-gø ligger FaaZjorden, i den vestlige del er den 1.7 km. bred, indknibes til l km. ved Krabbe- stigodden, udvider sig noget østover til Bjørnø, hvorpaa den fort- sætter østlig paa begge sider af denne ø og paa GangsøenS syd- side til Skatestrømmen. Seilleden til denne fjord gaar fra havet ind mellem Klov- ningen og Skaarningerne og videre midtfjords til vest for Bjørnø, hvorfra man videre kan seile paa begge sider af denne ø. Til Vaags)îjorden kan man komme paa begge sider af Grindø. “ j Lede11S dybde er ved K1ovningen 85 meter, aftager først, men tiltager derpaa ind igjennem fjorden og er vest for Bjørnø l93 meter, nord for denne 120 meter og syd for den 60 meter. Frøisjøen kommer fra Bremanger herred ind mellem Brem- eangerøen og fast1a11det med en bredde paa 3.8 km., fortsætter nordøstlig, idet den smalner af til lidt over 2 km.s bredde ved Marøen, hvorpaa den bøier nordlig med løb paa begge sider af denne ø og gaar til Rugs11ndøens sydSide, hvor Skatestrømmen fører nordvestlig med en bredde af lidt over O.5 km. mellem denne ø og Bremanger til Faafjorden; et smalt løb fører nord- østlig over i Nordfjorden mellem Rugsundø og fa.stlandet. Denne fjords dybde, hvor den kommer ind i l1erredet, er ca. 265 meter, er paa vestSide11 af Marøen 218 meter og paa sa-mmes østside 154 meter, hvorefter den tiltager noget og saa igjen af- tager og er ved Kalveholn1en i SkateStrømmen 43 meter og ved Storøen i RugSundet 32 meter. Frøisjøen danner paa Bremangerland Be)“lepolle)2, som gjennem