Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/548

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest1)Av1H1ÐN HEBRE1) å 543 K111.2 Nil)bevatn .... . O.4 Vingvatn ..... . 0.2 Vand syd for B1aali . . . 0.2 Store FørdeVatn ..... . 1.5) Vand sydøst for Vingelven .... 0.?3 Vand sydvest for V ingelven . . . O.2 Mel1emste af 3 vande nordøst for Søreggen ......... 0.1 Øvrige 178 fersk-vande . . . . 4.3 Samlet areal af ferSkvand . . 15.2 Der er Ørret i MaurStade1ven, Bortneelven og Myklebostade1ven. FiSkevande er Djuvva-tn, Navevatn, Movatn, Endalsvatn, Blaa1ivat11, SæterdalsVatn, Førdevatn og Rødeggevatn. I vandene og elvens er: ørret, røyr og aal. Kun sjelden er der laks i elvene. K ySt. Mod Nordfjorde11 (DavikSfjord, ISefjor(l og Hund- viksfjord) og mod FrøiSjøen har dette herreds faSt1and en kyst- linje paa 125 km. ZVor(Z)Í)“or(le)2 gaar fra havet sydøStlig under navn af Vaags- fjorden ind mellem Husevaagø og Vaagsøen (i Selje) med en bredde omkring 1 km. Ved fjordens munding, nordvest af Husevaagøen, ligger endel baaer og Skjær, og sei1leden gaar her omtrent midt mellem SvarteSkjær og Baadsundskjær i Selje og derefter midtfjords. Fjordens dybde er mellem de nævnte skjær 201 meter og tiltager indover til nord for GaaSholmen til 320 n1eter, hvorfra den aftager til omtrent den l1a1ve dybde nordenfor Grindø, men bliver igjen 828 meter dyb midtfjords nordenfor RiSø. Fjorden bøier her nordøSt1ig med Rugsundø paa Sydsiden og fastlandet Paa nordSide11, ti1tager noget i bredde og dybde til omtrent midt nord for nævnte ø, hvorpaa saa bredden aftager til 2 km. ved øens østspids og dybde11 til 282 meter. Fjorden bøier lidt mere nordlig og fortsætter med omtrent samme bredde til odden ved Ottern, hvor dybden er 565 meter. Paa nordsiden danner den her den ca. 1 km. dybe il[am“— sfa(lbýz(gt, der gaar ind til Indre Maurstad. Fra 0ttern, hvor bredden over til AaSnes er 1.5 km., bøier fjorden under navn af Daviksj)’or(l næsten øst1ig, idet den tiltager noget i bredde og beho1der Samme dybde til Isenes paa sydsiden. Den danner paa denne Strækning paa nordsiden bugterne ved L6*L’(l(ll, ved Jfi(lgjel(l og Ved En-ik, og paa Sydsiden Z)aviken, der gaar ind til Daviken kirke.