Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/547

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


542 NOm)BE BERGENHUS AMT. elven er større e1ve, der benyttes næsten hele aaret til kværn- Og sta=mpebrug. NedslagsdiStrikter: Km.2 Del af Storelven . 2O.4 Del af Elven i MaurStaddalen, VaHne1VG11 17.2 KjøSdalSe1Ven . . 28.6 Vestre YkSndalse1ven 28.4 ElVe11 i MykleboStadda1en . . 51.2 SVælgSdalsvatns vasdrag . . 27.2 BortnedalSelven ..... . 28.() ElVen fra Øvre AaSkaarVatn ..... 87.0 In dSjøer. Der er 207 vande, som helt eller delvis til- hører dette l1erred. De er alle smaa. De største er Daz()“emaalsmt)a og Store Før(leraf)2. D(t2()’(’)l2“(t(tZ—§’l.1’(tZ)2 ligger Ved St0rhestens nordSkraaning og har en nogenlunde firkantet f0rm; det er l.5 km. langt fra syd mod nord og 1.7 km. bredt i den sydlige del. Store ZVÝ())’(Z(’t’(tf)l“, Ved Hje1menS nordSkraaning, er 3.2 km. langt og paa det bredeste kun 0.7 km. bredt Km.2 Del af KræStadvatn . . O.1 StoreVatn .... . 0.2 VasdalSVatn . . 0.4 NaVevatn . . O.3 Sætervatn .... . 0.3 EndalSvatn .... . CÞ.1 VeStre Rødeggevatn . . 0.4 Gl0føikvatn . . . 0.2 Del af Fa-avatn . . . 0.1 Østre YkSndalsvatn . 0.2 Vestre YkSndalSvatn . . 0.3 Øvre YksndalsVatn . 0.2 DauremaalSvatn . . Î..9 Øvre Vaskaarvatn . . . 0.4 Vand Ved Vik sæter . . 0.2 Da1eSetvatn .... 0.5 Nord“veStre FjeldVatn . . 0.3 SydøStre FjeldVatn. . . 0.2 LongesiVatn ..... 0.5 LangeVatn ....... . 0.6 Vand sydøst for LangeVatn . . . 0.2