Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/546

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


I)Av1KEN HEBHE1). 541 Km.2 Bræ mellem Snenibben og Hjelmen 1.53 Del af Aa1fotebræen og bræen paa Storehesten ....... 74.8O Sam1et area1 af evig is og sne 87.28 Geologi. Den sydlige del af Daviken er et høit, Snedæk- ket land af kong1omerat og Sandsten med 87 km.2 is og sne inden herredet. Horne1en bestaar ogsaa af konglomerat og sand- sten. I Bortnedalen er der Skifer, og landet Søndenfor Berle- pollen er ogsaa Skiferland, ellers er landet i den nordlige del paa begge sider af Nordfjord et gneisland. I den ytre del om- kring Berlepollen er der hvid granit. E1Ve. Dette herred har mange mindre elve og bække. Elve paa Nordfjordens nordside er: Storelven kommer fra KræstadVatn, gaar i sydvest, danner Vaalevatn og Fiskvatn samt Sætrevatn paa østSi(len af Stei11— knollen, fortsætter syd1ig og sydveStlig ud i fjorden forbi Tot1and. Vas(lmget i Maa(ɔ“st(a(ldalen kommer ind fra “Vannelven herred i sydVestlig retning, danner efterhaanden Trovatn, Haugevatn -og NaVevatn, fortsætter gjennem dalen og falder ud ved Kjøls- dalSnes. Paa fjordens sydSide: Vestre ØksendaWlsele;en (Yksne1ven) springer ud i nærheden af Wgrændsen mod Gloppen, gaar nordlig ned gjennem dalen, hvor den danner 2 smaatjern og derefter Yksnda1sVatn, hvorpaa den îstyrter sig nedover fjeldsiden ud i fjorden. Fra Øvre AaSkaarvatn kommer en elV, Som falder ud i Førdepo11en. Før(ledalselven kommer fra Skaret øst for Store FørdeVatn, gaar østlig ned gjennem Førdedalen, hvor den danner etpar smaatjern, og falder forbi gaarden Førde ud i F ørdepollen. Vas(lraget i ZlIykleb()sta(Þl(lalen kommer fra nordSkraaningen af V“ingekvarven, gaar østlig da1me11de flere mindre vande ned gjen- nem dalen mellem Myklebostad sæter og Vik sæter og falder nor- denfor SigdeStad ud i Aalfotenfjorden. Bort)2e(Zal.9elven kommer fra sydskraaningen af DombeStein- fjeld, løber vestlig ned gjennem Bortnedalen forbi gaarden Bortne ud i bunden af Bortnepollen. Maurstadelven kommer fra flere Vande, Som med lethed kan opdæmmes. Der er fossefald i Aalfot, iVingelven og i Nore- elven. Kjø1lesdalelven, Haugselven, Endalselven og Indredavik-