Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/545

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


540 NoH1)HE BEBGENHUS AMT. I den nordlige del paa Bortnepollens sydside ligger Bortne- nibben, 822 m., og Tudsurjjeld samt i den sydlige del Vinge- kvarven, 907 m., Søreggen, Vingeggen og flere lavere toppe. Den ubeboede bergfu1de Marø, hvis høieste top er 188 m., og Hennøen, der har samme høide, ligger udenfor i Frøi- sJøen. De betydeligste øer er: Bremangerøen, hvoraf omtrent halvparten tilhører dette herred, er delt ved Berlepollen. I den østligste del ligger Hornelen, 896 m., der før er omtalt (bind I, pag. 153 fg.). Andre toppe her er: Hesteviklægerne og Kleveggen; mod fjor- den er meget steilt fald, og kun paa nordsiden mod Skatefjorden er paa strandsiden nogen bebygning. Vestenfor Berlepollen er forholdsvis jevnere skraaninger og mere afrundede former. De høieste toppe ligger langs grændsen mod Bremanger i Faatua, Svorensaat, Kupeheia, Rabben og Svartevashorn. Mod Faafjorden og det indre af Berlepollen er fjeldsiden steil, mod den øvrige del af pollen og Frøisjøen er der jevnere fald og endel bebygning. Rugszmdø, skilt fra Bremangerøen ved SkateStrømmen og fra fastlandet Ved et smalt sund, er lidt over 8 km. lang og paa det bredeSte 2.ö km. bred. Toppen Tuen naar her 552 m. Paa strandsiderne er endel gaarde, fornemmelig paa sydsiden. I sundet mellem denne ø og fastlandet ligger Storø med kun 1 gaard. Risøen, Gang.S—øen og Grindøen er fje1døer, der ligger efter hinanden i nordvestlig retning; paa hver af dem findes en gaard. Husevaagøen, skilt fra Bremangerøen ved Faafjorden og fra Vaagsøen i Selje ved Vaagsfjorden, er 6.7 km. lang og paa det bredeste — lidt vestenfor dens midte —— 2.2 km. bred. Et faa fod over havet liggende dalføre gaar fra Tytengvaag og nordover. Østenfor dette ligger toppen Ørnhaug, og vestenfor et lavt fjeld, der falder steilt mod Faafjorden. 4 gaarde og nogle pladse ligger paa den sydlige og nordlige strandside. Ca. 3.5 km. nordvest for denne ø ligger den ubeboede Klovni-ngen. Evigis og sne. Km.2 Del af Gjegnabræ . . 9.99 Snenibben. . . . 0.96