Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/544

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


r DAVIKEN HERRED. 539 Fra denne høideryg sænker fjeldet og bræerne sig nordover, og nærmere Førdeda1e11 ligger toppene Snenibbeaa, 1231 m., Store- hesten, 1421 m., Bakke)zípe)z, 1 600 m., og Gjegnet tr. p., 1 723 m., hvorpaa fjeldsiden falder mod fjorden og da1en, i rege- len meget steilt. Denne 1andstræk11ing er tidligere omtalt (bin(l I, pag. l37 fg.). Østre Yksndalen (ØkSendalen) begynder først i en høide af 42O m. o. h. som dalføre og gaar sydøStlig henimod toppen syd for Skjæringen. Vestre I?kS)2(l(ll(’)2 begynder paa en høide af ca. 37 O m. O. h. og strækker sig som en trang, ubebygget dal med steile sider mellem Gjegnet og Bakkenipen til henimod l1erredsgrændsen. En meget trang dal fører fra Førdepollen først sydlig til Øvre VaSkaarvatn og herfra sydøStlig paa SydSiden af Storeheste11. En arm af dalen gaar sydvestlig et Stykke ind mellem S11enibben og Aalfotebræen. FØ7“’(Z8(Z(t-Z6)2 er en temmelig trang dal uden anden bebygning end gaarden Førde; den ender om Store Førdevatn Ved herredS— grændsen. Landet, der i syd begrændses af Aalfotenfjord med Førdedalen, begræn(lses i vest af Skaret, der fra bun- den af Bortnepollen først gaar i øst og derpaa i syd over Nibbe- vatn til Store SørdalSvatn og fortsætter til Nordgulens bund i Bremanger. Fra Aalfotenfjord til Nibbevat11 gaar H[2Zklebosta(l(lalen, i hvilken ligger gaarden Sigdestad og pladsen Viken ved fjorden og Myk1ebostad sæter og Vik sæter et stykke op i dalen. Søndenfor denne dal ligger en række toppe langs Førdedalen. Nordenfor Aalfotenfjord og Myklebostaddalen er et stort antal toppe: Kmsho)—n, 1123 m., Kor)?yke)a, l108 m., og .D()]ltZ)()8’Z6í)2jÏ).(’Z(Z, og i den vestlige del er ]((t)’Z—S’k(l)n.(:?Z(Z over Longesivatn, Fr(msli- eggen nordenfor Bortnedalen, 1S‘for(Þt)—oe)z, tr. p., 1n.; vesten— og nordenfor dette fjeld er R(m(Zalsk(mzb(W, 866 m., ΓV(l(tgl2(t(t5’8, 552 m., Vardeheia og flere. Eldedalen gaar fra gaarden E1de først østlig og derpaa syd- østlig mellem Vardeheia og Vaagnaase og fører paa nordsiden af Storetroen gjennem Hz(.Sl()(l(øle)a ned til Daviksbugten. Bør-tnedaleɔ2 gaar fra Bortnepollens bund østlig me11en1 FranSli- eggen og Karlskarfje1d til henimod Dombestei11fje1d. Langs strandsiden er endel gaarde og pladSe, og bebygninge11 er tættest ved Daviksbugten og fra Rugsund kirke til Leirgu1en. Der er kun faa sætre. Landet vestenfor forsænkningen fra Bortne- po1len over Store Sørda1Svatns dalføre over til Store Sørdalsvatn ligger paa halvøen mellem Frøisjøen og Nordgulen. Der er gaarde og pladse kun ved Vingen, Vi11gelven og Hennøen.