Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/542

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


1)AVmEN HERHE1). 537 sætte1se Faafjord, videre paa begge sider af FrøisjøenS nordøst1re- del og endelig omkring Aa1fotenfjord og dennes da1fører. Den østre del af Bremanger1and hører ogsaa til herredet. D a V i k e n h o V e d k i r k e ligger paa DaVikSfjordens sydSide under nordlig bredde 610 —58‘ 33“ og under 1ængde vest for Kristiania 5O 11‘ 15“. Herredets Største udstrækning fra nord mod syd er 26 km. og fra øst mod vest 49.5 km. Davíken herred, der mod Vest grændser til haVet, omgives af følgende herreder: SeOe, Vam2elve)z1, Ei(l, Gloppen Ki)m og Brem- anger-. Af herredets samlede area1, 654.4 km.2, er: Km.2 Fastland ......... 574.5 Ø e r: Storø Ved MaursundSbugten . . 0.2 Rugsundø ...... . 1 O . 7 Risø ........ . 0.1 GangSø ..... . 1.2 Grindø ...... . 0.å3 Storø øst for Rugsundø . . 0.4 Bjørnø ..... . O.1 Del af Bremangerø . . 55.2 HuseVaagø . . . . 9.3 KlOVningø . . 0.2 Marø ....... . 0.9 Hennø ....... . O.7 84 smaaøer og 251 skjær . . O.7 Samlet areal af øer . . . 80.0 Dette herred udfy1des af fjelde, der kommer fra herrederne G1oppen, Eid og Vannelven. Ved N ordfjorden, som her benævnes DaViksfjord, ISefj ord og HundViksfjord, og ved Frøisj øen og disses Sidefjorde Samt Ved forskj el- 1ige dalfører de1es herredet. Landet p aa Daviksfj ordens nordSide, i vest be- gr æ ndset af Maurstadd a le n, har et stort antal mindre toppe; de høieste ligger paa eller i nærheden af herredets