Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/541

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


536 NoB1)BE BERGENHUS AMT. Afstanden fra skydsstationen Drage i Hove, Se1je, er til Ti11ands. Ti1vandS. Beta1es for. Moldøe)a i Se1je . . 22 km. 22 km. ()smundvaag i Selje . 14 » 14 » Leika)2ger i Hove . . 8 km. 8 » Afstanden fra skydsstationen Leikanger i Hove, Selje, er til Ti11andS. Ti1van(1s. Beta1es for. Drage i Selje . . 8 km. 8 km. Tale i Vannelven . 15 km. 15 » Øksholm .... 1 l » 1 1 » Bolholm . . 15 » lå » Ulke)—en .... 20 » 20 » Rideveie (fodstier). Fra Serpollen gjennem Eldevik- eidet til El(levik i Daviken. Fra Nordpollen gjennem Nor-dpo11eidet til Rødehjell i Daviken. Fra Be)“stad langs BerStadvatnS østbred og ind i Daviken til BryggCn. Fra Ei(Ze Ved bygdevei langs kysten over Berstad til Salt Fra Berge til Hove kirke Fra Hove kirke gjennem SandVikeidet til Nordre Sandvik. Fra Hove kirke over Pi1eberg og paa Vestsiden af Fløtevatn til LeWikanger kapel. Se1je herred er delt i 28 skolekredSe med 897 under- visningsberettigede børn og 15 lærere. (1895.) Den ved skatteligningen i 1894 antagne f o r m u e udgjorde kr. 1 262 900.00. Den ud1ignede h e r r e d S S k a t kr. 22 030.00. Daviker1 hen-red. Daviken herred (654.47 km.2, i 1891 3170 indbyggere, i 190O 3 382 indbyggere) indbefa=tter Daviken hOv6(ZcS’Og)l og Rugs1Zm(l og “4alj’oten a)mekser. Herredet er et 1ensmandSdistrikt og et thing1ag. Herredets gamle navn var: Da)Cvz’kr. Herredet ligger paa begge sider af Nordfjorden og dens fort-