Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/540

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


g SEI.JE HERHE1). 535 passer aldeles paa rummet og fjeldhulen under Sunnivahilleren. Da St. Michael gjerne blev dyrket i huler, saa bliver Vel Mic11ae1S— kirken og «Salen» at søge i hulen. Ved Bø pa-a den anden eller østre Side af øen Stod indtil 1654 SOgnetS gamle kirke, og mellem denne og kloSteret fi11deS endnu levning af en Stenlagt Vei. Formodentlig var det denne, som benævnes «Fylkes»— eller ((KrisZ“kirk()nÞ). Mariekirkens be1iggenhed kjendes ikke. Rode1agte kjøreveie. Fra Zn(l)“e D)“age fører rode- lagt bygdevei gjennem DragSeidet til Leikanger kapel, og der- fra nordveStover til Mørk og ned igjennem Mørkeda1en over Dalsbø og FæreStad til Er-vík. Længde Z8.5 km. Fra F(eresta(l gaar rodelagt„ bygdevei til .4arevik. Længde 3.7‘ km. Fra LeikaV)2ger kapel fører ny vei til gaarden Sa)advik. Længde 8.5 km. Fra Salndvik bliver i den nærmeste fremtid ny Vei færdig til SeZje demapskibsekspedition (SamZvík.9ei(Ze0. Længde 8.0 km. Fra Ene)W““ha2r(g ved Kjødepollen fører rode1agt bygdevei gjen- nem Mandseidet til SeØe danapskibsekspe(lit“íon (Eide). Længde 3.0 km. Fra Raz(debe)“g paa VaagSøen gaar rodelagt bygdevei paa Re- vikvatnS østSide til Revíken. Længde 4.() km. Fra =S’í(ZSZ7lr(8v)2Z6 vei gaar 1—odelagt bygdevei øStenom Revik- vatn og over Kva1eimgaardene til Fire ZlIy)r-e. Længde 5.0 km. Fra Raudeberg bliver i den nærmeste fremtid færdig nu bygde- vei forbi kirken til S(eferen. Længde km. Fra gaarden S(ete)—zes til Gaz(teberg ny bygdevei. Længde ].5 km. Fra Vaags2.:aag til Tor.S—ka)ageW7)otle)z ny Vei. Længde Z.9 km. Den Samlede læng(le af herredetS rodelagte bygdeveie bliver saaledes 59.4 km. Andre kjørebare veie. Af Saadanne findeS flere, der forbinder forskjellige gaarde, men de har kun lokal betydning Af disse skal nævnes: Fra Z—blide ved bygdevei gaar kjørbar vei langs kysten til Berge. Denne vei er nu ombygget til offentlig bygdevei. Afstanden fra skydsstationen ()smzm(lvaag i Selje er til Ti1vands. Beta1eS for. Moldøen i Selje . . 8 km. 8 km. “ Drage i Hove . . 14 » 14 »