Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/520

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


SE1..1E HERRED. 515 Her er 7 fortøiningsringe, og smaafartøier kan fortøie indtil straks ovenfor det lille skjær inde i havnen. I roligt veir vil der være plads for 20 Smaafartøier. Sydøststormene falder her haarde, og med nordveststor1nene følger betydeligt sjødrag. Nordre Silden havn er rummeligere, men meget udsat under nordveststormene. I Nordre Silden er af havnevæSenet bygget 2 mo1oer og et vandbasSin i 1888. I havnen er 3.8 til 9.5 m. vand, skjæl— og tangbund. Der er 6 fortøiningsringe. Søndre og Nordre Silden havn omtrent midt i Sildegabet nord for U1vesund er de første havnepladse syd for Stad; de er derfor meget benyttede baade som fiskehavne, nødhavne og navnlig som stoppehavne for nordgaaende fartøier til afventning af gunstige vindforho1d for seiladsen forbi Stad. Navnlig den nordlige havn er udsat for sjødrag, og den sydlige havn er forulempet af sjøskavl, især under sydvestlige vinde. Naar havnene trods disse mangler benyttes sterkt, er grun- den deres beliggenl1ed midt i udsei1ingen forbi Stad. Derhos den omstændighed, at der omkring Sildegabet er mangel paa andre brugbare havne. Ulvesund gaar mellem Vaagsøen og fastlandet og er temmelig rent; det forbinder Sildefjord med Vaagsfjord. I den nordlige del mellem U1vesund fyr og kysten ved Vaagsø kirke er sundet 1.8 km. bredt og ca. 56 m. dybt; det udvider sig noget sydover med omtrent samme dybde indtil Kapelnes, hvor bredden er l.7 km., smalner saa noget af indtil Saltkje1nes og fortsætter med noget større bredde indtil Moldøe11, hvorefter det gjennem et smalt sund paa hver side af denne ø forener sig med Vaagsfjorden. Seil1ede11 gjennem Ulvesundet gaar midtfjords sydover med en led paa hver side af Lestholmen og derefter mellem Sætenes og Vestsiden af Moldøen. Man kan ogsaa passere paa ØSl)Slde11 af Moldøen, hvor der er en smal rende med 5.5—7.5 m. van(l. ()smundvaag nær UlvesundS fyr østlig for U1vesund er meget grund, saa at en større del af havnebassinet er tørt ved lav- vande. Stedet har en gunstig beliggenl1ed Og var meget søgt under vaarsildfiskerierne. I Ulvesundet er flere ankerpladse: SkarebZ(gten— Ved Raudeberggaardene er paa 15—-30 m. vand; der er 2 fortøiningsringe. I Kapelbugten nordenfor Kapelnes kan ankreS 1Z2—-l1Z2 kabel- længde fra land paa 15—3() m. vand; der er 3 fortøiningsringe. I BV’(l72dZlWáv)’l nordenom Brandhavnnes kan stoppes tæt under land paa 7.5—-15 m. vand; der er 2 fortøiningsringe.