Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/519

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


514 NORDRE BEHGENHuS AMT. til gaarden Kilen under navn af Torsk(mgerpolle)z; ved viken er ankerplads paa l9 m. vand. Torskangerpo1len har været bekjendt for sit torskefiskeri. Nogen gaard af navnet Torskanger findes der ikke nu; men Torskanger har ganske vist oprindelig været vikens navn. Fra Sta-dhavet fører Sil(legabet ind nordenom Vaagsøen og søndenom Stadlandet. Kysten omkring Sildegabet er overalt høi og stei1. I den østre og søndre del fører fra Sildegabet Skaar- (f)“or(len paa nordsiden af Selje indover til Selje kirke og fort- sætter sydover med Hovsam(l mellem fast1andet og Ersho1men samt Selje. Fra Røisæteɔ()ff()r(len mellem Selje og Barmen gaar gjennem det 3l4 m. brede og 38 m. dybe sund — ‘S‘altesamd — mellem Reitnes og SaltneS — Moldøfl()rden —— 5 km. ind i fastlandet med en gjennemsnitlig bredde af l km. til gaarden Eide og Berstad. Sil(lejjoä)“d mellem Silden og Barmen forbinder Røisæterfjord med UlveSundet. Fra RøiSæterfjor(lens østre del fører mellem Barmen og fast1andet: .B(M“’‘lll-S“lt]l*(Z, fra hvilket Flísterpolle)2 gaar 1.Ö km. ind i fast- landet mellem Flister og Øre11. Barmsun(l Staar i forbindelse med Sildefjorden mellem Barm- øen og Venøen. JVordp()llen gaar fra Sildefjorden Sydøstlig 4.5 km. ind i fast- landet me1le1n Venøtangen og Navernes, hvor bredden er O.ð km. og dybden 162 m. Den udvider sig efterhaanden indover til gaardene Nordpollen og Kvernevik. Mellem La-mbevaagnes og GangeSkarnes gaar Sørpollen Sydlig med omkring O.6 km.s bredde indtil Strø1nnes; her indsnævres den til kun O.2 km., hvorefter den igjen udvider sig noget og gaar ind til gaarden Sørpollen. Fra Stadha-vet fører 3 s()illøb ind i S—ildegabet, nemlig: Mellem Gamla og baaerne sydvest af Furenes, mellem Ramsefluen og Kraakeskallerne og mellem Kraaka og Melsfluerne. Almindelig benyttede ankerpladse i fjordstrækningen indenfor Skongenes fyr og FureneS paa Stad er: Mellem S(l7ld“l.?íkhOZ))l672W og gaarden Sand-viken paa 7—-l3 m. vand. Mellem Venøen og Venøtangen paa 23 m. vand. Ved V’(’(Z6”Y’Zl7l-S i Nordpollen paa 19—23 m. vand. Ved PoZZ())z(Zs i Sørpollen paa l6 m. vand. Sø)2d)”e SíZd(3)2Zl(tv)2 straks nordenfor sydøstpynten af Silden er en liden, ganske god havn for smaafartøier. Naar man ser havnen aa-ben, kan man holde lige ind og ankre paa 19 til 3 m. vand; der er Sand-, skjæl— og tangbun(l.