Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/518

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


SE1.J1“: HEmu-:1). 513 I Sætrevatn og Dalebøvatn 111e(l deres al-løb ved elven, der rinder ud i Ervik, er laks og ørret; fiskevande er Berstadvatn, Djupedalsvatn og ArSeimSvatn samt Revikvatn; i de sidste fire findeS kun ørret. K yst. Herredets faSt1and har en kystli)aje af 167 km. Fjorde i herredet er: — Vamzelvsgabet gaar fra havet sydøst1ig paa Stadla11dets øStside mellem Revikholmerne og Frekø (i Vannelven), fortsætter under navn af Vá)2)lGZl“’;SZ“)“O)’(“Z8)l SydøStlig indtil mellem Grønneskjær og Stagnes (i Vannelven), hvor den bøier i syd og gaar fra Flatø under navn af K].ø(Z8])OZZF)l ind til gaarden Store Kjøde. Denne fjordStrækning er mellem 11ordøStSpidsen af Stad og Kvamsø (i Sandø) 3 km. bred og 1nidtfjords 186 111. dyb, mellem Revikodden og Frekø (i Sandø) 1.1 km. bred og 382 m. dyb, mellem Leikanger og F luevaag (i VannelVen) 2.2 km. bred og 126 m. dyb, hvorpaa den sn1alner af, men bliver igjen bred ved Stagnes. Herfra aftager fjordens bredde indover til Kjødepollens bund. Langs Stadlandets strand er her en del mindre holmer, skjær og baaer, men løbet midtfjordS er 1—ent. .4“nkeɔpladse i dette strøg er der mellem L“íllZ(‘’Zl()Zm(’)2 og Bor- gemd og i bugten ved ()t)zes i Kjødepollen. Stadlandets 11ord— og vestkyst og ligeledes Vaagsøen.s vestkyst er veirhaarde og uden gode havne, og Sta-dhavet Staar paa-. P Stadhavef danner: Paa nordsiden af Stadlandet Homaing-c)aaWgeu, der er lods- station og har en god liden havn for smaafartøier. Indenfor Taare1zes kan ankres paa 3.7 a 7.5 m. vand. Her staa-r havet paa ved vest1igt veir. In(lenfor det rev, Som fra nordlandet strækker sig ud, og som er tørt ved lavvand, er den bedste ankerplads, men indseilingen er grund. Man ligger bedst paa svai vel I kabellængde fra det søndre land. Ervike)z er en grund sandbugt paa Stadlandets nordSide; den har lodsstation. Her bygger havnevæsenet for tiden en mindre molo for fiskerbaade, hvilken sandsynligvis bliver færdig i 1901. Søndenfor denne ligger Hoi.P(lem“ke)a nordenfor FureStaven; den er en ren sandbugt med aftagende dyb. Paa Vaa-gSøens nordside gaar Rene-Ë?“ke1a —— en temmelig grund sandbugt — ind til gaarden Reviken“. I haardt veir bryder hele vike11. Paa VaagSøens veStside gaar Kvaleimsviken ind mellem SletteSkaarnes og Hendanes og fortsætter mellem Hendanes og gaarden Nordre 0ppedal i sydlig retning med aftagende bredde

 —— Nordre Bergenhus amt II.