Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/517

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


512 NORDRE BERGENHUS AMT. E1ve. Der er flere mindre e1ve og bække i dette herred. Mørkedalens vasdrag kommer fra skaret mellem DaleSkarhorn og Hanekammen, danner kort vestenfor Mørkevatn, løber veSt1ig, danner Sætervatn og kort nedenfor Dalsbøvatn, hvorpaa det gaar nordvest1ig og vestlig ned igjennem dalen, danner Ervikvatn og kort nedenfor dette et mindre tjern, hvorpaa elven med nord1igt løb falder ud i Ervikbugten. Sandv“íkei(lets vas(lrag gaar østlig fra Kaapevatn og falder ud forbi Sandvik. Ma)a1dseidet gjennemstrømmeS i nordvestlig retning af en min- dre elv, der falder ud forbi Eide. Paa Berstadeidet løber fra BerStadvatn en mindre elv nord- øStlig forbi Berstad ud i Moldefjorden. Paa VaagSøen er Revikelven, der fra Revikvatns nordvestende løber mod nordvest med ringe fald og bugtet løb og falder ud i Revikbugten. l Af e1ve med underjordisk løb er der en paa Raudeberg paa- Vaagsø. Del af Storelvens nedslagS(listrikt er 4.4 km.2 IndSj øer. Efter karterne er der 145 vande, der helt eller delvis tilhører dette herred. De er alle smaa og uden betydning for kommunikationen. De største er: Sæz?ervatn, 1.7 km. langt og O.7 km. bredt. Dalsbøvatn, 2.6 —»—— 0.6 » » Erm“kvatn, 1.5 —»—-— O.5 » » alle 3 i Mørkedalen. BeW)“stadvatn, 1.7 km. langt og paa det bredeste O.5 km., paa Ber- Stadeidet. Revikvatn, 1.6 km. langt og kun 0.ð km. bredt, i dalføret oven- for Revikgaardene. Km.2 Ervikvatn . . . ’ . O.5 Taarevatn . . 0.3 Dalbøvatn . . 1.1 Sætervatn . . . . 0.9 DjupedalSvatn . . . O.1 Del af Skorgevatn . . O.2 BerStadvatn . . . O.7 Myklebostvatn . . 0.4 Revikvatn . . . . 0.5 Svartebotvatn . . . . 0.2 Kvernevikvatn .... . O.2 Øvrige 133 smaavande . . 3.0 Samlet areal af ferskvand 8.1