Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/516

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


SELJE HERRED. 511 Og nogle pladse. Paa den nordvestlige spids af landtungen ligger UlVeSund fyr. Vaagsøen er skilt fra fastlandet ved Ulvesundet og er en be- tydelig ø, der udgjør omtrent en femtedel af herredets areal. Et dalføre gaar fra ReVik til Raudeberg. Nordenfor dette dalføre strækker sig en temmelig sma-l 11øideryg med flere min- dre toppe til øens nordlige ende, Skongenes. Det høieste punkt i dette strøg er Sig)z.alen, 399 m. Den østre strandside fra Skavebugten til Tysketuft ligesom strandsiden ved ReViken er tæt bebygget. Den øvrige del af øen har en række toppe, nemlig Spænen, 621 m., Vaagshodne og vest1igst Hesfe)a, ca. 310 m.; nordlig fra Spænen ligger Bru(lehornet, 609 m.. Fra Oppedal fører et skar i østlig retning over til Ulvesundet. Nord for dette Skar ligger toppene Kapelhorn, Blac()ffeld og Knausen; Melv2yke)Z ligger lidt nordøst for Blaafjeld. Et myrlændt skar fører fra Kvaleimsviken over til Revikvatn. Ved Kval- eimsviken ligger 2 gaarde og nogle pladse. Nord for dette skar er flere toppe, som T)”(mebe“)“—ghomet, 4313 m., Heien, 53O m., .Z(b’(lZ8’í)ll8l2—2(Z)b8)2—, Kvaleímshom, Barheien, ]Ø(er- -ringn-ubben, Zl[ehuken, 442 m., og enkelte andre toppe. Fjeldsiderne er fornemlig steile paa KjærringnubbenS østSide, Kvaleimsnubbens Vestside og Mehuke11s veSt— og nordside. Síl(lm ligger mellem VaagSø og Barmen og er ikke fuldt 2 km. lang; den har bugtet Strandlinje og er fuld af fjeldknauser; den høieste, omtrent midt paa øen, naar 1l3 m. Der er et par gaarde og pladSe paa østSiden af Silden. Barmen er skilt fra fastlandet ved Barmsund og har omtrent form af en cirkel med 3.5 km. diameter. Der er steilt fald mod kysten, for11emlig mod øst og nord. Paa den østlige del af øen, der er den høieste, naar Barskjol(le)Wz 54O m., og saa er der nogle lidt lavere toppe. Der er 5 gaarde -og nogle pladse paa Barmen. Venøen ligger paa østSiden af Nordpollens munding og er skilt fra fastlandet ved et trangt sund; det er en temmelig smal ø med flere mindre bugter og odder, 1.7 km. lang og fuld af bergknauSer. Der er 1 gaard og nogle pladSe ved Venøhavn. Vest for Hove kirke ligger øen Seb“e med reSter af det gamle Selje kloSter, der er senere on1talt. Geologi. Gneis er hovedbergart i Se1je, og saa er der en del granit. Paa flere steder i Selje herred sees en strand1inje, som mærker efter en gammel stigning af landet. Høiden over havet -er paa sydøstSiden af Selje l9 m.