Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/515

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


E I O NOR1)RE BERGENHUS AMT. 496 m., og la-ngs Vannelvsgabet: Revihorn, 430 m., K3yrliheias toppe, Eltevikhom, Hesten-, 339 m., og V(l)”OZd8—fO(Z67l, 409 m. Hele Stadlandet er seet fra havet vi1dt, da fjeldene næsten -styrter mod vest ned i havet; i høiderne er forholdsvis fladt med beiter, og paa østsiden er landet godt bebygget. Der er ikke sætre. Landet mellem Mandseidet og Berstadeidet har paa grændsen mod Daviken toppene Kong-9varden, 555 m., og Storevaseggen, og fra disse sænker fjeldet sig mod Kjødepollen, hvorpaa en mindre fjeldryg med Skorgeneshorn, 508 m., strækker sig paa Kjødepollens østside til grændsen mod Vannelven. Langs Berstadei(lets nordre del og bunden af Mo1defjo1—den ligger høiden Mørkelien, 579 m., med temmelig steilt fald vest- over. Kun strandsiderne er bebygget, Kjødepollens bund og vestre bred temmelig tæt. Sætre er her ikke. Landet mellem Berstadeidet og Nordpo11eidet -strækker sig fra 1S‘adelen, 643 m., i nordlig retning langs Barm- sund til Moldefjorden; Flisterh“om naar 637 m. og Kvanjffeld 78l m.; paa Kvanfjelds nordende ligger det trigonometriske punkt .Saltehorn, 758 m. Der er temmelig steil fjeldside mod Nordpolleidet, fjorden, Berstadeidet og mod Veneda1, der fra Berstadeidet gaar i sydvestlig retning mellem Flisterhorn og Vaulehom, 562 m., paa grændsen mod Daviken. Langs strandsiderne er endel gaarde og pladse, derimod ingen sætre. Landet mellem Nordpol1eidet og Eldevikeidet naar i Sy)mevah()rn 697 m. (paa grændsen mod Daviken); flere lavere toppe følger nordover, som Sø-)pollhor)z, 587 m., og Gangskar- Weggene. Ogsaa her er steile fje1dsider mod eiderne og Sørpollen samt Nordpollen; paa de smale strandsider er kun sparsom be- bygning Fra Flatraketgaardene gaar et dalføre i sydlig retning ind til Sørpo1lhornetS nordskraaning; foruden Flatraket ligger her et par andre gaarde og endel pladse. Heller ikke her er sætre. Landet vestenfor Sørpol1en og E1devikeidet op- tages af flere fjelde fra Daviken grændse nordover paa land- tungen mellem Sørpollen og Ulvesundet. Der er endel smaa- Vande og flere toppe: Gjeitehom, Hanekammen, 653 m., Kvalen, 499 m., Røisehei, 549 m., og Skolmen1, 628 m. Mod sydvest sænker fjeldet sig mod Degnepollen og skaret, -der fra denne fører over Skavøpollen; vest for dette skar hæver -sig igjen Klelten, 155 m. Langs Ulvesundets strandsider er en nogenlunde tæt bebyg- ning af gaarde og pladse; langs Sørpo11en er kun et par gaarde