Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/521

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


516 N()1u)BE BEHGENH(VS Ai1“r. I Sæt()))(?sba((fle)2, nordenfor SæteneS, er der god og run11nelig ankerpla(lS til udenfor MidtgaWar(l 111ed 11.5—22.5 m. Vand, Sand- og skjælbund. Nordenfor Sæl3GllGS1))’11ÍeI1 er der 3 fortøinings- ringe. Paa nordsiden af il[oldø()n udenfor 1andl1andlerl1usene er 7.5—-18.5 m. vand: her er 5 fortøiningsringe; man bør føre taug iland. Paa sydSiden af Vaag-søen gaar V(l(lg8j)“Ol’(l6’7l i sydøstlig ret- ning mellem denne og HuSeva“agø (i Daviken) med en bredde af omkring l km. Ved fjordens munding sydvest af Baadsund- halsen paa Vaagsø ligger en del baaer og skjær, og Sei1lede11 gaar ind omtrent midt mellem Baadsu11dskjær og Svarteskjær (i Da- viken) og derefter midtfjordS. Fjordens dybde er mellem de nævnte Skjær 20l 111. og tiltager indover til syd for UlvesundS munding til 320 11]., hvorefter den a-ftager til omtrent den halve dybde og fortsætter ind i Daviken herred. Vaagsfjorde11 danner: Va(1gsvaag paa VaagSøenS Sydside, der gaar ind til henimod Vaagegaardene; her er ankerplads paa 7.5 m. Vand. Be(gf(Zn ved iS’t(mgeZíe)2 kort østenfor forannævnte bugt har ligeledes ankerp1adS paa 6—-7 m. Vand. Skar-øp()lleɔa gaar fra Skavø med en bredde af ().5 km. i øst- lig retning 2.5 km. ind i faStlandet til gaardene Skavøpol1 og Nygaard. Paa nordøstside11 af Skavø er der god ankerpladS med 9.5—-l9 m. vand og skjælbund; der er 2 fortøiningsringe. Rundt Skavøpollen findes forskjellige slaggrunde med baaer. Jordsmonet i Selje bestaar for det meste af myr med Sand under; paa gaardene i Vikerne Er-vik, Hovdevík og RevWik er under1aget kun Sand. Sandbanker med noget flyvesand er der i Vikerne ytterst paa Sta(l1and. Arealet er saaledes udnyttet: Ager . . 2.8 km.2 Eng . . l1.9 » Ager og eng . . . . . . 14.7 km.2 SkOg ............. 4.0 » Udma-rk, snaufjeld, indsjøer, myr, sne, is . 303.3 » 322.0 km.2