Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/514

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


SEI..1E HEBRE1). 509 Silden . ..... . 1.1 km.2 Venøen . . O.8 » Vaagsø . . . . 63.8 » Øvrige 102 øer . . . 1.0 » Sam1et arealaf øer . . . 77.2 km.2 Stadlandet nordenfor Mandseidet, er tidligere om- talt (bind I, pag. 6O efter E. Mohn). Stad1andet har flere dalfører, men dalbunden stiger overalt op til en høide af 160—22O meter. Disse dale er af vigtighed for kommunikationen, da Stad- havet er aabent og vanskeligt i stormende Veir; der har fra de ældste tider ga-aet veie over disse dale eller eid paa Stadlandet. 2lIandseidet fører som en trang dal, hvis høieste punkt er Kome- troen, 249 meter, fra gaarden Eid ved Moldefjorden over til Enerl1aug ved Kjødepollen. Nordenfor dette eid mellem dette og S(mdvikeidet ligger flere toppe, saaledes Eid.s-hom, 521 meter, Ø“)’7l(3j(—j6Z(Z, Gjeitskarhorn, Liste- horn, Sfort“inder)2e, Søreggen og flere. Sandvikeidet fører fra Se1je nordøstlig over til Sandviken som en noget bredere dal end MandSeidet og med noget høiere dal- bund, op til 265 meter; gjennem denne fører en fodsti. Nordenfor ligger toppen ()r)“en og videre Sarvalseggen 653 meter, Grøtnipen, Gjeithorn, Liberra, 487 meter, og Skr(eatua 521 meter. Skræatuas nordskraa-ning falder temmelig svagt mod Drag-9eidet, der fra gaarden Drage fører over til Leikanger ved Vannelvsfjorden. Dette dalføre er temmelig smalt og har en høide af kun ca. 17 O m.; her fører kjørevei over. Nordenfor stiger igjen fjeldet; fra Daleska)”hom, 450 m., er halvøen delt ved Mørkedalen, der gaar sydøstlig fra gaarden Ervik. Denne dal er beboet, men temmelig trang med steile sider; den stiger fra Ervik til Mørk kun 6ð m., hvorpaa et ca. 190 m. høit skar fører over til Stave ved Vannelvsfjorden. Dalføret er vigtigt for beboerne paa den nordvestlige kySt, idet det er forbindelsesvei med den østlige del af Stadlandet. Vestlig langs Sildega-het er en række toppe: Vetenakken, Fare- nipen, 429 m., BlaaZ’jel(l, 433 m. og Jonseggen; der er steile sider mod fjorden og mod HovdeViken paa Jonseggens nordside. Mel- lem Mørkedalen og Hovdeviken ligger Sætemípen, Falkehytfe“)z, 541 m., og Svartehorn, 479 m.; fra Svartehorn sænker fjeldet sig mod forberget Hovden. Mellem Mørkedalen og Vannelvsgabet ligger toppene: Hanekammen, 500 m., KZjyrnaase, 441 m., og ]“Ø(erringen