Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/513

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


å08 NoR1)BE BERGENHUS AMT. Rideveie (fodstier). Fra Klzmgresæter ved Dalevatns østlige del fører kløvvei over til Olcleicle i Daviken. Fra Førde ved Bremangerpollen fører sti forbi Ber1evatns nord— og“østside til gaarden Berle i Daviken. Fra Sande ved Nordgu1en gaar sti over til Haaøen i Daviken. Bremanger herred er delti 12 skolekredse med 375 underviSningsberettigede børn, 7 lærere, 1 1ærerinde. (1895.) Den ved skatteligningen i 1894 antagne fo r m u e udgjorde kr. 695 540.00; den udlignede h e r r e ds S k a t kr. 6 004.00. Selje heri-ed. SeZje herre(l (322.19 km.2,i 1891 4825 indbyggere, i 19O0 5467 indbyggere) indbefatter Hove hovedsogn med Leikanger kapel og Vaagsø sogn. Herredet er et 1enSma11dsdiStrikt og et thinglag. Herredets gamle 11aVn var: Se()Ïa. Herredet bestaar af StadlandetS store halvø mellem Vannelv- gabet med Van11elvsfjorden i nordøst og Sildegabet i sydvest og derhos af nogle ha1vøer mellem Nordpollen, Sørpo11en og Ulve- sund og endelig af øer, af hvilke Vaagsø og Barmen er de største Se1je hovedkirke, Hove, ligger i herredets østlige del paa Stad1andets vestside ved Se1jevaagen under nordlig bredde 62Ô 2‘ 58“ og under 1ængde vest for Kristiania 5Ó 22‘ 13“. HerredetS største udstrækning fra nord mod syd er 34.5 km. og fra øst mod vest 27.6 km. ‘S’e(je herred omgives af følgende herreder: Sandø, Va)melven og Daviken; mod vest grændSer det til ha-vet. Af herredets samlede areal, 322.2km.2, er: FaStland ........ 245.0 km.2 Øer: Selje . . 1.5 » Barmen . 9.0 »