Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/506

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


BnEMANGER HERRED. 501 af folk, Som er godt kjendt med stedet Nordfarerne passerte imidlertid 2 led her, enten paa østsiden af Havreøen og Haaøen eller vestenfor mellem disse og Nigaardsø og Værø og derefter sydover mellem Storbjørnskjær og Hovdeho1men. I bugten paa nordøstsiden af Haaøen er ankerplads med 6 m. vand. Havreøen har en Stoppep1ads med 8 m. vand ved sydøst- pynten. I vestre løb er paa V(e)”øens øStside en liden havn . med 9 m. vand for smaafartøier. Paa Bremangerøens vestside stikker fra havet Bremanger- pollen ind i østlig retning til Naustdal og Førdegaardene. En arm af den —— Rydlamlspollen —— gaar mellem Nautsæter og LøvikneS sydøstlig ind til gaarden Rydland. Bremangeɔ7)ollen, hvis løb er rent, er midtfjords syd for Indre Grøt1e 96 m. dyb og aftager efterhaanden i dybde indover. Ankerplads med 1l m. vand er der i bugten ved Ytre Hauge. VetvWiken, der fra havet gaar ind til gaarden Vetvik, er meget grund med steile bredder; den ligger aldeles aaben for havet Paa Bremangerøens nordside fører fra havet Faajjorden ind i østlig retning mellem denne ø og Klovningen, hvorefter den fortsætter ind i Daviken. Sei1leden til Faafjorden gaar paa Klev- ningens østside. J o r d S m o n e t i herredet er sand— og aurjord samt myrjord; der er forholdsvis lidet lerjord. Arealet er saaledes udnyttet: Ager ....... . l.O km.2 Eng . . . 6.6 » Ager og eng ............. 7.6 km.2 Sk0g ................ 50.0 » Udmark, snaufjeld, i11dSjøer, myr, Sne og is . . . 289.4 » 347.0 km.2 Udsæd og avl pr. maal samt foldighed. Udsæd pr. maa1. Av1 pr. maa1. Fo1dighed. Blandkorn . . 40 l. 2.8() hl. 7 Havre . . 70 » 3.00 » 5 Poteter. . . 180 » l6.80 » 7