Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/504

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


BREMANGER HEHBED. 499 Kn1.2 RiSevatn . . . . 2.9 Rydlandsvatn . . 0.2 K1evevatn . . . 0.3 Litleteigvatn . . . O.3 Haandk1ædevatn . . 0.8 IndrehuSvatn . . 1.0 Noredalsvatn . . 0.2 Søredalsvatn . . . . 0.2 Storevatn ..... . 0.7 Øvrige 9l ferskvande . . . 2.1 Samlet areal af ferskvand . . 13.6 I Indrehusvatn fiskes endel sjøørret, sjelden laks; ogsaai Dalevatn fiskes sjøørret. Ellers er der noget ørret i mange Vande, men der er egentlig ingen rige fiskevande. Lidt aal er der i somme Vande. Kyst. Herredets fastland har en kystli))je paa 71 km. Frøisjøen gaar fra havet nordøSt1ig mellem de sydvest for Frøien liggende smaaøer og holmer og Bareksten (i Kinn). FjordenS bredde er mellem Gaasø og Hovden (i Ki11n) 2.5 km. og dybden 216 m.; kun ha1vparten af fjorden ligger i dette herred. Med rent løb og noget større bred(le fortsætter fjorden mellem Bremangerø og fastlandet og gaar ved Skipperda1sneS, hvor bredden er 3.5 km., ind i Daviken 11erred. Dens dybde midtfjords er sydvest for FiSkho1men fyr 207 m. og i sydøst for dette 328 m., hvorefter dybden aftager indover og er straks -søndenfor herredsgrændsen 194 m. Paa begge sider af Skavingen og Langvingen forener sig med FrøiSjøen den fjordstrækning, der ligger mellem faStlandet og BarekSten i (Kinn). Denne danner Botnen, der med omkring 15 m.s dybde og 0.5 m.s bredde gaar 2 km. sydøstlig ind til Indre Botn. ’ Frøisjøen er den reneste indseiling fra havet til leden paa disse kanter af landet. For at gaa klar af grundene vestenfor Batalden og grundene vest af Frøien kan man holde i medet: Botnenipa paa nordpynt af Hovdelandet. Paa østsiden danner Frøisjøen GVZtZ(372jÝjO7’(Z(‘)l6, der gaar ind mellem AaSpenes og Hjællen; den er her 1 km. bred og 258 m. dyb. Ijndenfor udvider den sig noget og f0rgrener sig i: