Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/503

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


498 NORDRE BERGENHUS AMT. Risevatn udgyder sig gjennem et kort elveløb ligeledesi Nordgulens b11nd. Indrehus(lalens vasdrag gaar fra et lidet tjern liggende paa nordøstSiden af Børa i veStlig retning, danner 2 smaa tjern og Haandklædevatn, fra hvis vestende det i nordvestlig retning først løber et kort Stykke med ringe fald og derpaa styrter udover fjeldSiden, hvorpaa den flyder ned gjennem dalen i nordlig ret- ning, danner Indrehusvatn og falder efter 0.5 km.s løb fra dettes nordende ud i Midtgulens bund. Sv(elg.sy”ossen mellem Sande og Rise er et ganske betydeligt foSSefald. Ha(m(lklædej“ossen ved Indrehusvatn er høi, men har mindre vandmængde. NedSlagSdistrikter: Del af Svælgsdalsvatns vasdrag l9.2 km.2 Del af Førdedalse1ven . . . 3.0 » IndSjøer. Efter karterne er her 109 vande, der helt eller delvis tilhører herredet. Større indSjøer er: Dalevatn paa Bremangerø ligger kun ubetydelig høiere end havet og har ved et kort elvedrag udløb i det indre af Brem- angerpollen. Vandet strækker sig fra gaarden Sennesæter først nordlig og derpaa østlig mellem en bjergrig, ubeboet sydbred og tildels dyrket nordbred ind til gaarden Da1Sbotn. Det er 5 km. langt og paa det bredeSte 0.7 km. bredt. Et kort e1vestykke mellem Dalevatn og havet er farbargjort ved en strømkana1. — “ Risevatn, 3.7 km. langt og l km. bredt, ligger mellem klippe- fulde bredder mellem Rike1oft og HjelmenS Sydskraaning. [)2(Zrehusvatn, 2.5 km. langt og kun O.5 km. paa det bredeSte, ligger mellem MykleboStfjeld og Ramsgrøfjeld. Ved flodtid kan man ro op i det fra fjorden. Indsjøer: Km.2 Del af F aavatn . . O.2 Vetvikvatn . . . O.2 Dalevatn. . . . 2.3 Trolsvikvatn— . . . O .3 Store Sørdalsvatn . . . . 0.7 Løkenvatn ..... . O.2 Vand syd for Løkenvatn . . 0.2 SvælgsdalSvatn .... . 0.6 Vand øst for Risevatn . . 0.2