Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/502

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


BBEMANGEB HERRE1). 497 „ Bremangerpo1lens strandSider fra Grøtle indtil Kjerpesæter er temmelig tæt bebygget, men ellers er der kun faa gaarde. Sætre er der ikke. d Ved Bremangerøens sydvestende og adskilt fra den ved Varebugten ligger øen 1Smørhavn med 1 gaard paa sydsiden. Søndenfor denne er den lille ø Rom og Fiskholmen med et fyr. Frøien, der ligger omtrent 1.5 km. vestenfor Bremangerøens syd- vestlige del, er 7.5 km. lang fra nord til syd og paa det bredeSte fra odden ved Mulehovden til Slaneset 5.5 km. bred. Øens sider falder mod vest og nordvest steilt til kysten, østover er længere og slakkere skraaning. Omtrent midt paa øen ligger Fanneskar og nærmere stra11d- siderne Hogavarden, Skaarekind, 364 m., Roggen, 26O m., Tinderne, 279 m., og flere. Roggen falder temmelig steilt mod skaret, der fra Kalvaag fører over til bugten ved Stensæter, og søndenfor dette er flere Smaa fje1dknauser. Strandsiden fra Myren noget nordenfor Frøien kirke og sydover til Kalvaag er tæt bebygget, men ellers er der kun faa gaarde paa øen. I farvandet mellem Bremanger og Frøien ligger en hel del mindre øer og ho1mer; de største er ()l(lerøeme, Vedelskytten (72 m. høi), (lyæreø, Varø, Storesundø. De er alle fulde af fjeldknauser og ubeboede. Fra —Frøiens sydvestkyst strækker Sig sydvest1ig henimod Kinn grændse en mængde mindre øer “ og holmer, som er: Havreø, Haaø, Nigaardsø, Værø og Gaasø. De er alle fjeldøer og ubeboede med undtagelse af Nigaardsø, hvor der er 1 plads, og Gaasø, hvorpaa der ligger en gaard. Samlet areal af evig is og sne er 2.9 km.2 Geologi. Det faste fjeld paa fastlandet er sandsten med konglomerat, der danner høie fjelde. Den nordvestlige del af Bremangerland med Frøien er gneis, paa den sydvestlige del af Bremangerland er der ogsaa skifer samt granit. Elve. Vasdragene i dette herred er korte fjelde1Ve. Som de betydeligste er: Sv(elgsdalsvatns vasdrag kommer ind fra Daviken herred fra Store Førdevatn, løber mod vest, danner et lidet tjern, gaar saa mod nord og danner Store Sørda1svatn, fra hvis vestende det løber i veStlig retning, danner først et tjern og derpaa Svælgs- dalsvatn, fra hvilket vands vestende elven gaar med stort fald og falder ud i Nordgulens bund. 32 — Nordre Bergenhus amt II.