Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/501

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


496 NoH1)HE BERGENHUS Ax1T. Husvatn mellem bratte fje1dSider, bøier ved Ramsgrøfjeldets syd- Si(le mod øst over Haandklædevatn og taber sig paa Kinn grændse. — Landet vestenfor Indre HusvatnS dalføre er den nordlige del af strækningen mellem Midtgulen og Norddals- fjorden i Kinn. I den østlige del strækker sig rygge, fra Kinn grændse nordlig mod Midtgulen mellem dalfører-ne og sidefjordene, saa- ledes paa Indrehusdalens Vestside þV[yklebos)Ë()’eld, 712 meter, med steilt affald mod denne dal og mod vest mod dalen ved gaarden Myklebost, veSt1igere følger ÂvO)28k(MîZ“]‘6l(Z og Mulejî)’eld, 681 meter, der fra toppen Nordre Akslen, 656 met1er, paa grændsen mod Kinn gaar ud paa ta-ngen mellem Vindspollen og Sørgulen. Vestenfor Sørgulen fjordarm ligger toppe, F()ssedalseggen, 646 meter, Grøneggen, 687 1neter, Dormels])or)2, 461 meter, i den syd- lige del, i den nordlige del Rogven, 634 1neter, Skudalsnipen og Botnenipe)z, tr. p., 656 meter, de tre sidste med let kjendelige forn1er. Mellem Storevatn og havet gaar l1øiden op til ca. 25O meter. Ved kysten er kun smale strimler, skikket for dyrkning, og gaardene ligger temmelig spredt. Der er ingen sætre. Øer. I dette hei-red regnes 171 øe1— eller dele af Øer samt 1 170 skjær. De større Øer er: Bremangerø, hvoraf noget over ha-lvparten tilhører dette her- red og resten Daviken, falder i den nordvestlige del steilt mod havet og mod Bremangerpolle11 og den fra samn1es bund gaaende dal, hvori Dalevatn ligger. Der hæver sig et stort antal toppe, saaledes Vetten lige inden- for 0ld.ervæggen, Metuerne langs Bremangerpolle11, Akslen, 486 m., Nibben, Karisaat og Bukke-fjeld langs Vetviken; paa denne Viks nordside er en ganske spids og rund fjeldtop, Diss-esaat, 377 m. Dette fjeld ender ved havet i steile, om ikke meget høie l1ammere. Fra Vetten er vid udsigt over havet og langs kysten, og den blev derfor i ældre tider benyttet som signalstation. Nordenfor Dalevatn hæver sig Faatua paa grændsen mod Daviken; herfra falder fjeldet østover mod et Skar, hvorigjennem forbindelsen sker mellem Da1evatn og 0ldeidbugte11. Nordøst og øst for Dalevatn ligger Svorensaat, 486 m., Kupe- h(Wfa og Rotten, ligeledes paa grændsen mod “Daviken. Toppene her er i regelen lavere med mere afrundede former. Langevashorn og Rydlan(lshorn, 37O m., falder steilt .til det eid, der forbinder Rydlandspollen med Varebugten.