Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/500

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


BREMANGER HEBBED. 495 Ved Frøis:jøe)e og dennes sidefjorde med sidedale deles herredet. Den landstrækning, Som i syd begrændSes af NordguMH1og det(MMføra hvoriSvaMgsdalsvatn og Store Sørdalsvatn ligger, er den sydlige del af halv- øen mellem Nordgu1en og det indre af Frøisjøen. Fjeldsiden falder de sidste 35O meter i regelen temmelig steilt mod fjorden, kun ved NeSbø, Dyrstad og Sande er plads for nogen bebygning. I høiden er enkelte rygge med sydvestlig retning, som Sør- eggen og Vengeggen. Enkelte toppe naar omkring 63O meter og i den østlige del mere. Svælgs(lalsvatns dafføre, gaar fra Nordgule11s bund et kort Stykke øst1ig, derpaa mod nordøst, over Svælgsdalsvatn, Løkenvatn og Store Sørdalsvatn og saa ind i Daviken herred. Dalføret er uden bebygning. Landet mellem Svælgsdalsvatns dalføre og Rise- vatns dalføre er uden bebygning. Her kommer ind nord— og vestskraaningen af Hjelmen, 1217’ meter, og ](jeipe)z, l359 meter. Fra disse toppe Samt fra den Snedækkede Risebøra falder fjeldet brat mod RiSevatn. Fjeldene i denne egn er besværlige at vandre paa grund af lagenes Stilling, der giver overfladen form af trappetrin. Paa trappetrinet er i regelen let farbart, men skal man stige fra trin til trin, er det vanskeligt og tidsspildende at finde en kløft, opad hvilken man kan krybe. Risevatns daljøre gaar fra Nor(lgulenS bund først et kort stykke i syd og derpaa i sydøst og afsluttes botnformet med RiseVatn liggende i botn. Mellem Risevatns dalføre og Midtgu1en med Indre Husvatns dalføre er temmelig forrevne forn1er. Paa grændsen mod Kinn hæver sig flere toppe som Rikeloj“f, 1286 meter, Indrehusbøra, Børa, tr. p., l192 n1eter, og Ha(mdkl(edetoa, 1035 meter. alle paa grændsen mod Kinn, og nordenfor disse Ravn-sgrø;ffeldefs F’opp(‘.— Gmnha?(g og T)’OZ(CZ—j.(’Z(Z, 8(33 meter. Siderne falder steilt mod RiseVatn og Indrehusdalen. Nordover sænker fjeldet sig over odden mellem Nord— og Midtgulen, idet der er steilt affal(l mod Nordgulen og Slakkere skraaning mod Midt- gulen. Toppe er Risekn()ltern, Eikelan(lsknolter)2, H2,l-98.j).6Z(Z og Gelle- Z)T’y-5’fef. Langs strandsiderne er en del gaarde og paa sydskraaningen af Risekno1tern en sæter. ø In(l)“ehz(sdalen gaar op fra Midtgu1e11s —bund Sydlig om Indre