Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/499

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


-l94 NORDRE BEP.GENHUs AMT. Bremanger hen-red. B)“em(mger herred (347.2—l km.2, i 1891 2143 i11dbyggere, i 190O 233O indbyggere)indbefa1tter B)“em(mger hovedsogn. Herredet er et lenSmandsdistrikt og et thinglag. HerredetS gamle navn var: Brema)2gr. Bremanger er uden tvil fra først den betyde1ige, dybt ind- trængende vik paa udsiden af øen Bremangerlan(let. Vikens 11u- værende navn er Brem-angerpolle)a. Navnet skrives i middelalderen ffI’í“lllr(lllgl’, udtale BW“ømaa)age. Herredet ligger paa begge sider af Frøisjøen, saaledes at alt landet nordvest for Frøisjøen er øer, medens den Sydøstlige del er fastland, Som ligger om Gu1enfjordene. Omtrent 2Ø3 af herredetS areal er fastland, og Ve er øer, nemlig en del af Bremangerø, Frøien og endel mindre Øer og l1olmer. Bremanger hoVedkirke, FrØien, ligger paa Frøiens øststrand i 11erredets vestlige del under nordlig bredde 61Ó 47‘ 3“ og under længde vest for Kristiania 50 49‘ 21“. Herredets Største udstrækning fra nord mod syd er 31.5 km. og fra øst mod vest 34 km. Er-em(mger Zl(?l’l“’()(Z, der mod vest grændSer til havet, omgives af herrederne: Davike)z1 og Ki)m. Af herredetS samlede area1, 347.2 km.2, er: Fastland ......... 226.8 km.2 Øer: Del af Bremangerø . 97.5 » Smørha-vnø . . . 1.9 » Rota . . . O.2 » VedelSkytten . O.2 » F1’ØÍel1 . . 17.7 » Haaø ..... O.2 » Havreø ...... O.2 » Nigaardsø ved Frøien . . O.2 » Store Varholm ....... O.2 » GaaSø .......... 0.1 » Øvrige 161 øer, samt 1170 skjær 2.0 » Samlet areal af Øer . . . 120.4 km.2