Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/497

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


492 NORDRE BERGENHUS AMT. Poteter .......... 29 h1. Havre til grønfoder . Area1 benyttet til kjøkkenhavevækster 13 ar. Areal benyttet til andre rodfrugter end poteter 3 ar. C O .1» Opgave over kreaturho1d Samt fjærkræ i F1orø 1891. IIeste . . Storfæ . 5 1 Faar . 2 6 Svin . 1 9 HønS . . 1 2 5 Æn der . Skatte1igningen i F1orø. d Ud1ignet

 Skatte— Antagen Antagen Skatbar Ê herredSskat

I ydernes —formue I —indtægt del af ind— ä

 anta1. t11sammen. —t11sammen tægten. .100O kr. mo kr.

g W F —H;I — formue. indtægt. . U . ?ä Kr. Kr. Kr. Kr. 1894 “1 18ö . 292 O00 l45 260 34 397 1.oo l6.14 189Ö “ 2g3 0gg; 97g 35 274 1.oo ï Hm 1896 — 2 3 8 ð I 4 34 37 792 so ? .0o 1897 173 1 347 ðoo 15O 480 so Snæ äc; 11.o0 1898 = 2Oi 379 50O 1Z0 22O 44 iOå3 eo E 10.ä0 1899 20o 1 392 O00 1(4 120 41 o10 6O * 9.00 Florø kommuneregnskab for 1899. Skat paa formue ....... kr. 627.20 Skat paa indtægt ....... » 3 754.5O kr. Heraf er i aaret afgjort ved indbeta1ing i penge . ReStancer for aaret ........... Indtægter: Byskat af restancer fra tidligere aar kr. 1963.08 Det for aaret udlignede be1øb. . . » 8499.33 -—-—-—-—“ W kr. Afgifter .... Bøder ........ Indtægt af faste eiendomme . . . . 4 381.70 3 499.23 882.37 5 462.41 663.72 96.01 1 901.8O Overføres kr 8 123.94