Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/496

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


I—’LORØ I.A1)ESTE1). 491 hvorledes byen er an1agt, specielt med vaarSildfisket for øie, og at dette fiske slog feil kort efter byens an1æg. Der er i Florø in d f ø r t og u d f ø r t følgende værdier: Indførse1. U(lførsel. 1897 . . 84OO kr. 407 2OO kr. 1898 . . 7 3O0 » 24O 800 » l899 . . . 35 OOO » 28170O » Udførselen i 1899 har væsentlig været sild, laks og hummer. Hummerfisket siges at være i sterkt aftagende. EkSpor- tører fra Florø beretter, a-t der omkring 1871 indkjøbtes til Florø ca. 60 OOO stykker hummer aarlig, hvilke alle var fiskede inden amtets grændSer. Nu opkjøbes der i Florø aarlig kun ca. 12000 stykker hummer, og en hel del af disse er komne fra Søndmør. Antallet af fartøier er tidligere angivet i bind I, pag. 576—77. Ligeledes er der angivet de til Florø to1dsted ankomne og afgaaede fartøier. Endel af indvaanerne reiser selv paa fiske, mest paa silde- fiske, men ogsaa paa torskefiSket. Rettighed til udskjænkning og udsalg af brændevin har ikke nogen i Florø. Rettighed til udskjænkning af øl med livsvarig rettighed efter lov af 18de mai 1860 har ikke nogen i Florø; med aars- rettighed efter lov a-f 18de juni 1884 var 1 med almindelig ret- tighed, som var overdraget sa1n1aget for handel med øl, som havde 1 udskjænkningssted, og l med indskrænket rettighed. Florø Samlag er øl— og vinsamlag. Samlagets brnttoomsætning i aaret 1899 var . . kr. 29 875.56. Samlagets nettofortjeneste ....... . » 4 0O0.00. Samlagets Omsætning af øl . . litr. 66 OOO Samlagets“ Omsætning af vin . . . » 7O0 Paa Florø er anlagt et s a g b r u g, der drives ved damp. Derhos er der en minera1va11dfabrik og et lidet røgeri. Det saaedes i 1891. “ Blandkor11 . . . 7 hl. Havre til korn ..... . 4 » Ialt kornudsæd . . 1l hl.