Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/498

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


FI.0Rø I.A1)ESTE1). 493 0verført kr. 8123.94 Indtægter Vedkommende kirker og kirkegods . . » 35.8O Indtægter af folkeskolen ......... » 12.00 Gaver og bidrag .......... » 4054.45 Refusioner og erstat11inger . » 142.47 Laanesummer .... . » 3 500.0o kr. 15 868.643 Udgifter: Forskud ............... kr. 2O.95 Kommunens bestyre1se, regnskab og skattevæsen . » 368.74 Rets— og politivæsen .......... » 379.32 Byens offentlige arbeider . . . » 5 687.315 Gadebe1ysning ...... » 182.28 Sundheds— og medicina1væsen . » 58.73 Geistlighed og kirkeVæsen . » 732.92 Fo1kesko1evæsen ..... » 4 548.41 Fattigvæsen ...... » I 769.74 Kommunens faste eiendomme . » 114.9O Renter af laan ..... » 1 084.47 Afdrag paa laan ........ » 290.0() Kassebeholdning Ved aarets udgang . » 630.84 Kr. 15 868.66 F1orø faste eiendomme: Kirker 1ZÖ ...... . kr. 6 200.00 Kirkegaard, andel . . . . » 150.00 Præstegaard, andel . . . » 400.00 Bygninger for fo1keskolen . » 2O OO0.00 Kommune1oka1er .... » 4 000.00 En dampskibsbrygge . » 11 0O0.00 En brandSprøite . . . . . » 1 700.00 kr. 43 450.0() Byens gjæ1d ved udgangen af 1899: Op1ysningsvæsenets fond ..... . kr. 2 818.2O Kinn sparebank . . . » 20 340.00 Norges bank .... » 1l0.00 kr. 23 268.2()