Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/460

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


KlNN HEBRE1). 455 Geologi. Øerne Kinn og Reksten bestaar af grund- fjeldets 1ag. Strækningen i herredets sydlige del, syd for Nord- dalsfjord, er skifere, naar undtages kong1omerat— og sandsten- feltet i Haastenen. I herredets nordlige del er høie fjelde af sandste11 med konglomerat, og disse bergarter optræder ogsaa paa øerne Hovden, delvis paa Bataldeu og Skorpen. E1ve. Der er ikke mange større Vasdrag, men mange fos- sende bække paa herredetS fast1and. Vasdragene 0seelven og So1eimdalens er omtalte under de større vasdrag (bind I, pag. 298—-300). Sfan(lalselven kommer fra et lidet tjern mellem Raakeda1sfje1d og Indre Haasten, gaar saa et kort stykke “i syd og danner 2 smaa vande —— Svarte— og Dalevatn, hvorpaa vasdraget gaar vest1ig med jevnt, temmelig sterkt fald nedover fjeldet og mellem Øvre Standa1sgaardene; derpaa danner det Standalsvatn gaar fra dettes veStende med ringe fald og falder forbi Nedre Standal i Stan- da1sviken. . Storeb()tn vasdrag kommer fra grændsen mod Daviken, løber sydvestlig til dette vands nordende. Fra dets sydende gaar elven sterkt strømmende syd1ig, danner et lidet tjern og derpaa Fossevatn, kort nedenfor dette Storevatn og kun 1 km. sydvest for sidstnævnte LitleVatn, hvorpaa elven gaar sydlig og efter et l.5 km. langt løb falder i Norddalsfjorden vestenfor gaarden Nordda1. — Denne elv optager i Storevatn tilløb fra det 966 meter o. h. ved Indrehusbøras sydskraaning beliggende SVartevatn. Haukaaen, 1.3 km. 1ang, falder forbi gaarden Ha-ukaa i Nord- dalsfjorden og er afløb for Haukaavatn, der paa sin nordside modtager tilløb fra 2 tjern nordvest for Uldalsnipa. Dette herreds e1ve fører under almindelige forhold ingen Stor vandmasse, men vokser i regnveir fort op, saa de i en fart bliver ufarbare. Inden herredet er ikke mange fossefald eller stryk. Det største ligger ved VaSsæter, indre. Paa Kleiven og Haukaa findes ogsaa nogle større elve og vande, der kunde give kraft til indu- striel1e anlæg. I Oslandsbotn er en større fos. NedSlagsdiStrikter: Km.Z’ Del af 0see1ven ....... l32.4 Del af Soleimsdale11s vasdrag . . ll4.6 Storebotnvatns vasdrag .... 82.0 Hopdalselv .... 8.0