Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/461

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


4ð6 NORDRE BERGENHUS AMT. Indsjøer. Efter karterne er der 348 vande, som helt eller delvis tilhører herredet. De største vande er: Krokstadvat)2, mellem Tusseheia og Indestadnipa, 3 km. langt og paa det bredeste lidt over 1 km. Det har ubeboede bredder, og den østlige del, O.7 km., ligger i Gloppen herred. Løkkebøvatn straks vestenfor KrokStadvatn er 4 km. langt fra nordøst mod sydvest Det er i den nordlige del 2 km. bredt og smalner efterhaanden af til sydenden. Paa vestbredden ved den nedre del af vandet ligger Løkkebøgaardene og nogle p1adse. De-destad-Z:at)z er forbundet med Løkkebøvatn Ved et kun 16O meter langt elvestykke og ligger søndenfor dette. Det er 4.5 km. langt og paa det bredeste, omtrent paa midten, 1 km., hvorfra det smalner af til begge ender. Inde- stadgaardene ligger ved den nedre del af vandet paa dets øst- bred og pladsen Eikevik omtrent midt paa vestbredden. Ellers er dets bredder, hvoraf den vestlige er Steil, ubeboede. Niveau- forskjellen mellem disse to sidstnævnte vande er ikke større, end at der er gravet en kanal mellem dem, hvilken kan passereS i baad nedover, mod strømmen maa man trække baaden. En lig- nende kanal eller Strømrensni11g er nok ogsaa paatænkt mellem Løkkebø— og KrokstadVatn, hvor heller ikke faldet er st0rt. Sundalsvatn i Soleimda1en paa Midtbønipas nordside er 3.5 km. langt fra øst mod vest og omtrent O.Ö km. bredt i sin hele længde. . Solei-msvatn er 4 km. 1angt, i den østre del O.7 km. bredt og smalner af vestover; en arm af det, 1.2 km. 1ang, gaari nordvestlig retning søndenfor Soleim. Storebotnvatn ved Kjeipens Sydskraaning er 3.5 km. langt og omkring O.5 km. bredt. Indsjøer paa øerne er: Gaasevat1a omtrent midt paa Barek- Sten; 1S‘forevatn og Liflevatn kort søndenfor la-destedet F1orø. Stryvat)2 paa Svanø. Storvatn og .Z4ndalsvatn— paa Storøen. Storebotnvatn roses for Sine herlige omgivelser. De nøgne fjeldsider efter regn skinnende som Sølv i solen og de mørke grønne Skraaninger paa hver side staar vidunderlig i modsætning til sjøens lyse brævand. La-ndskabet omkring sjøen faar yderligere skjønhed ved de hvide fosser. Km.2 Vand ved nordre Lasse“nipa . . O.4 Vand østenfor Lassenipa . . 0.3 Storebotnvatn .... . 1.7 Vand ved Grøndals sæter. . O.2