Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/459

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


454 NORDRE BP:HGENHCS AMT. toppe, der ligger i en halvCirkel fra vest for Bataldgaardene til syd for Kje1snes; den høieste er 493 meter. Fra den steile styrtning strækker sig en kjæmpemæssig ur lige til strandsiden. Østover falder øen slakkere af. Batal(len gaard og 1S’toknes pladse er øens bebygning. Paa Vestsiden ligger mange holmer og Skjær; dens nordøstre del er ren. Batalden er let kjendelig, naar man ser den fra øst eller vest. Dens konturer danner da noget nær et retvink1et triangel, som ligger med den rette Vinkel opad. B(u“eksten, paa Hellefjordens nordøstside, 2 km. fra Se1jestok paa fastlandet er 3.5 km. lang fra Kitangen til nordligste nes paa Hovden, og paa det bre(leste 1.7 km. Dens kyst er meget udtunget ved større og mindre bugter Som Fløt)2i)2gs-va(cg og Indre H()a:(Yevaag paa østsiden, bugten ved Barek-sten paa sydsiden; Dombev;aag, Kr(mhovdriken og Ytre Hovde- raag paa vestsiden. Ytre— og Indre Hovdevaagene er kun ved en smal 1andstrimme], der forbinder Hov(len med den øvrige del af øe11, adsk“i1te fra l1inanden. Bareksten har flere skilte fjelde; østenfor dalen fra Fløt- ningsvaag til Barekste11bugten falder fjeldet steilt mod denne dal, men skraaner svagt østover. Veste11for denne dal stiger fjeld- siden svagt opover til toppen Vemaasbaz1ge)2, og herfra gaar en fjeldryg nordover mod Ytre Hov(levaag; her er steilt fald mod det vestenfor liggende Gaasevatn og de 11ord— og sydover derfra førende trange da1e. Ogsaa mod nordøst er brat fald mod skaret fra bunden af Ytre Hovdevaag til Fløtningsvaag. Det saakaldte Dom“bel(m(l, det er strøget vestenfor GaaSevatn og (la1en derfra sydover, har flere mindre toppe der er steilt fald fra elven, der falder i det søndre af Kvanhovdviken, til Domben, men søndenfor de1me gaard er svag skraaning mod kysten. Øens høieste punkt er Skaartín(l, 304 meter, i den nordvest- lige de1. Ba)—eks-fen, Domben, HOL’(ZP)l og nogle p1adse er øens bebygning. Kun et kort stykke ved øens vestside fra Kvalvik og nord- over samt Hovdens vestside er ren, ellers er den om0Pivet af smaaøer, holmer og skjær. Midt mellem Bareksten og fast1andet ligger en samling af smaaøer, holmer og skjær, hvoraf Gaasø er den største, 9 meter o. h. Ret 11or(lfor Stabben fyr og nordenfor Hellefj0rden ligger en sam1i11g af lave klippeøer, af hvilke de største er Nordre Neerø, SØll(l)W’(? ÂÝ(E)“ø med 1 gaard, Tall(1ksø, .—1palholmen og Lifleø. D Evig is og sne. Km.2 Nord og øst for Storbotnvatn . . . 15.22