Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/458

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


H1NN Hr-:BP.1—:1). 453 leden til Skorpen, disse nord for Nærøen og hine nord for Yt- terøen. Skorpen ligger paa nordsiden af Skorpefjorden nord for Rek- sten, er 5.7 km. fra østligste til vestligste pynt, og paa det bredeste 3 km. For11en1lig dens 11ord— og østkyst er mere ud- tunget ved flere dybt indskjærende bugter, som Tesevaag, DjúpF— vaag, Ski(ldenh21l, og et par bugter er der paa østsi(len. Øen har 4 særskilte fjeldstrækninger, skilte ved temmelig trange dale eller eid. I den vestlige del ligger et kegleforn1et fjeld, l74 m. høit, med steilt fald mod syd og mod øst til Skar-et, der fra gaarden Skorpen fører i nordlig retning Mellem dette skar og dalen fra Tesevaag gaar tversover øen en noget lavere fjeldryg. Øst for denne dal stiger landet op til toppen Blaakolle)2, 395 m., der sænker sig først svagt og derpaa steilt mod Skorpeidet. I den østlige del er atter nogle toppe; Skogdalen gaar fra den Sydligste bugt paa øens øStside over til Skiddenhul. Skorpen Sko)pe-idet og Z((’áZSll“I)2(Z er gaardene paa øen, og saa er der enkelte pladse. Øst for Skorpen ligger en samling af øer, holmer og skjær, som i4a)mø, ZlZjølkeholmen og flere samt;S’tabben, hvorpaa der ligger et Jfyr. De har forrevne former Nord for Skorpen ligger en række øer, so111 Risholmene, Vase med 2 pladse, Nautø, B‘2(6W)Îø med 2 pladse, Lange med 1 gaard, ])itle Lange med 2 p1adse, Te“isthalsen, Kvalø m. fl. Omtrent 1.5 km. i nordvest for Skorpen ligger Litle Batal(len, der stiger steilt op fra vest til en top, 158 meter høi, og saa falder noget svagere østover. Paa nordsiden har øen en te111n1elig stor bugt. Der er 2 pladse paa østSiden. I nordøst for den og adskilt fra den ved BYjømene ligger Fanø, der paa østsiden har et par p1adse og flere bugter. Der er flere knauser, hvoraf den paa øens vestside er høiest og naar 68 meter. Ve-vl-megen ligger nordfor Skorpen, kun O.7 km. fra dens nord- ligste odde. Den er 2.2 km. lang og ca. O.7 km. bred; det høieste fjeld er 63 meter og ligger omtrent midt paa øen. Der er en enkelt plads paa øststranden. Denne ø er omgivet af flere mindre Øer og holmer, saaledes østenfor den L(mgeraaken, nordenfor den Hillesø, Maag(í og flere mindre, ligesom der melle111 den og Fanø ligger mange smaaøer. Baz“al(len ligger 0.5 km. nordfor Fanø paa He1lefjordens vest- side, har én rundagtig form med et udstikkende nes, ]íjelsnes, paa nordøstsiden, og et mindre nes sydfor gaarden Batalden paa sydøstsiden. Dens længde og bredde er omtrent 2 km. Den er en høi ø, der falder meget steilt vestover fra en række af s1naa-