Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/455

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


45O NORDRE BEBGENHUS AMT. Større øer er: Svanø mellem Stavfjorden og Brufjorden er fra øst til vest 6 km. og i den vestlige del 3 km. bred; den Smalner efterhaanden af østover og ender med Øst12Weset. Den har en uregelmæssig, bugtet kyst og er omgivet af endel mindre holmer og skjær. Den er vakker og tæt skogbevokset. Øen er frugtbar og derhos temmelig jevn, naar undtages Storaasen, der strækker sig fra Nakkebergtangen nordlig“til odden ved Marø med steilt fald vest- over, og videre Kvalstadjjeld, der ligger paa øens sydvestlige del, samt de smaa tfjelde ved Grepland. Svanø har 6 gaarde, som ligger paa den sydlige og nordvestlige del, samt Svanø — forhen adelig sædegaard —— ved kirken. Nedenfor Svanø ligger Store Marø, en lav skogbevokset ø med et par pladse og Liz“le Mave tilligemed flere sma-a, Skogbevoksede græsholmer. Vestenfor disse ligger en klynge af lave, træbare h0l1ner, hvoraf Høiholm-en, Kirkø, Vaagsø og Langøen“ er de største. A—skreven ligger omkring 4 km. nordvestlig for Svanø paa sydsiden af Rekstenfjord og vestenfor Brufjord. Den er henved 5 km. lang fra sydøst mod nordvest og i den sydlige del 3 km. bred, midt paa øen 2 km. og Smalner efterhaanden af nordover; dens bredder er steile og har mange Smaabugter. Øen udfyldes af fjelde, som hæver sig langsomt fra øst, indtil de naar henimod den vestlige kant af øen, hvor de i en steil mur styrter sig ned i havet, kun efterladende en smal bred, der ved Valvik skyder ud i en tange. Paa det høieste om ‘4skroven varde (223 m.) er en liden fladere strækning, hvor der ligger 2 smaa vande. Nordlig hæver sig Havelhaugen og sydlig Dorvalsnip. Af øens 6 gaarde ligger kun 2 paa østsiden, 3 paa den sydvestlige og 1 paa den nordvestlige del. Sydvest for Askroven følger endel mindre øer, holmer og skjær, der alle er lave, forrevne klippeøer. Saaledes disse øer: Tansø med 2 gaarde paa den nordlige del; Helge og Rauø med nogle pladse; “ Æsø, Guldholmen og r4slakh()lmen er ubeboede. Straks nedenfor Valvik ligger en gruppe af øer og skjær, Farsandskjærene, alle smaa og ubeboede. Ski1t fra denne gruppe ved et bredt løb ligger en anden større gruppe nordvestlig mod Rekstensfjorden, saaledes Kvanskjær, Store og Lille Kvalsten, ]Øærringsk;j(erene og Nunskjærene. Med und- tagelse af Kvanskjær og Kvalsten er alle temmelig blottede for vegetation. Langs Rekstenfjordens SydSide ligger en række af holmer og skjær, som Leiesten, Vedelskytten, Troldskjær og Vær-holÞmen-.