Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/456

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


KINN HEHHE1). 451 Nord for Askroven ligger Lifle og Store Staar-ø og i nordøst ()ddene. Staurøen (22 m. høi) paa Brufjordens nordøstside, skilt fra fast- landet ved det smale Staangesund, er 6.5 km.2; den tiltager fra sydvestspidsen i bredde vestover og er fra Aalvorasund til sundet ved Hesjeho1men 2 km., hvorpaa den sma1ner af til Veiesund. Langs øens nordside er nogle skar, saaledes Skaret, hvori Storvatn ligger, og Sæterskar. En slette nord for Staurø gaard strækker sig vestover til Andalen og begrændses paa nordsiden af en tem- melig skarp ryg, der fra Sæterskar gaar ud paa odden mellem Midtvaag og Skorpevaag. S(8Z8‘l’8k(ll’, Eikevik og et par pladse ligger paa nordøstsiden af øen; Andalen Sta-vø, Staurø og nogle pladse paa vestSiden. i4alvora, skilt fra Staurøens østside ved Aalvorasu11d, er lidt over 3 km. lang og 0.8 km. paa det bredeste; et skar fører fra Tjovaagen til bugten ved Griseholmerne. Aalvora er den eneste gaard paa øen. — I sydøstlig retning ligger fra denne ø Lifle og Store Timberø og Hjortø, der alle 3 er ubeboede Brandsø ligger mellem VasreSet og N orddalsfjord, skilt fra fast- landet ved det smale Brandsøsund, bestaar egentlig af 2 øer, da der ved Eidet er gravet kanal. Den østre ø er 4.5 km. fra øst til vest, i den østlige del 1.3 km. bred og tiltager vestover til 2.1 km. fra Botnenes til stranden ved Kroken. Det høieste punkt er Brandsøaas, omtrent midt paa øen, 245 m. Indtil nord for Havikbotn falder fjeldet steilt i fjorden paa nordsiden af øen; Sydskraaningen, der ogsaa er steil, naar ikke helt ud til stra-ndlinjen, saa her er nogle gaarde og pladse. Den vestre ø, hvorpaa Florø ladested 1igger, er 3 km. fra øst til vest med en bredde fra lidt under 2 km. i den østlige del til 2.5 km. i den vest1ige; den har bugtede strandlinjer. Der er for det meste isolerede fjeldknauser, og en sammen- hængende smal fjeldryg strækker sig fra Eidet paa sydsiden af Store— og Litlevatn mod Havrenes. Paa øens nordside ligger Florø og langs østsiden en del pladse. I nordøst for Brandsø ligger Grøneng med nogle pladse og vest for den Store og Litle Havreø. — Nord for Brandsø omtrent midt i fjorden ligger Tirø med 1 gaard og 1 plads paa Sydsiden; der er steilt fald mod kySterne. Paa dens syd— og vestside ligger mindre Øer og holmer. Nord for Florø ligger en del klippefulde smaaøer, som Lang- øen, Roten og flere, og vest for den klippeøer, holmer og skjær, som Furus2mdøerne med 3 pladse, Mensholmen med 1, Persholmen med 2 pladse og den ubeboede F(8T’ø, 63 m. høi, paa østsiden af leden til Stabben.