Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/453

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


-l48 NoB1)BE BEnG1—:NHUS AMT. dalen. Denne dal begrændses paa nordsiden af Blaajỳ“el(l, en temmelig smal høi(leryg, 630 m. høi, som strækker sig mod IndeStadvatn og ender med In(lestaCli)2ipen, 8l3 m. Oseelvens daljør(ä gaar fra det indre af Høidalsfjorden Svagt stigende sydøStlig over Svarda-lsvatn, fra hvis østende den bøier i nordøst, udvider sig om Vadsætervatn, faar 11avn’ af Stor- (1lvens daljø)“e og fortsætter om Indestadvatn, Løkkebøvatn og Krokstadvatn, hvorpaa den gaar ind i Gloppen om Emje11envatn. ‘S‘va)“fh1Z(mledalen er en sidedal til Store1vens dalføre og gaar fra gaarden 0sen i østlig retning mellem Svarthumleheia og B1aafjeld og fører gjennem et skar over i Naustda1en i Førde. Der er en del gaarde og pladSe i Svarthum1edale11 og i Storelvens dalføre mellem Vadsæter og Indestadvatn. Der er ogsaa enkelte sætre. .EíZt’P.]Ë).O)’(Z(?)2—S dalføre gaar fra Eikefjordens bund mellem Vike- fjeld og SiljaSnipas sydskraaning til Storelvens dalføre og har ved fjorden en tæt bebygning af gaarde og pladse. Landet begrændset paa sydsi(len af Eikefjorden og Eikefjordens dalføre og i nord af Norddals- fjorden, SoleimSdalen og videre dalføret paa Lasse- 11ipas veSt— og nordside —— Grøndalen —— gaar mod øst over i Gloppen. Bindalen gaar fra Sunddalsvatns østende østlig til Storeva-tn i Gloppen og deler denne Strækning Nordenfor Budalen ligger Lassem))a med brat fald mod Grøndalen, l 070 m. Søndenfor Budalen ligger Tasseheia og flere høider Som D(l‘’l()’))l(’I‘(lZ—.S’)lWíjJ(I‘, Midtbø)aipa, 10lO m., HO“t’Zá)2(Z—2f).6Z(Z, 1 O45 m., Hesfe)z, 954 m., og Kc;it(§)Ë)“el(Z. SZ7’(Ml(Z6LZj6’Z(l falder temmelig steilt mod det Skar, der fra Hatlesæter ved Eikefjorden fører over til Norddalsfjorden; vesten- for dette naar Hatle.S—(eterm))a til 584 m.s høide og falder steilt mod fjordene og vestover mod det Skar, der fra Grev fører over til N orddalsfjorden. Paa 1andtungen vestover er fjeldene lavere, som Døa:eZia, 270 m., mellem sidstnævnte skar og eidet ved Udførevaag; et eid gaar fra Grøn11evik til Bjørnesæter. Landet paa Nor(1dalsfjorde11s nordside og Videre østover begrændset mod Grøndalen er en del af ha1vøen, som gaar me1le1n Nor-d(l(xl-S:))“or(le)z“ og Frøi-S:jøe)z*). Soleim.S—dalen gaar fra Norddalsfjordens bund som en trang dal nordøstlig over Soleimsvatn, Midtbøvatn og Sunddalsvatn;

  • ) Det er tidligere (bin(l 1, pag. angivet, at et neS ved gaarden Selje-

stok her i Kinn er det veStligste punkt paa Norges fastland (22Ó 38‘ 2“ ø. f. F.). Det faste land paa LindaaS halvø ved Kilstrømmen naar dog efter amtSkartet 1i(lt længer vest (22Ó 36‘ 6“).